FF, Veveří 261. nadzemní podlaží101  • Zdeňka Biskupová, tel. 549494714 (FF)
  • Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D., tel. 549498110 (CERPEK)
  • Jeffrey Alan Vanderziel, B.A., tel. 549498110 (RMU)