Arna Nováka 1, BrnoCN02034c  • Ing. Kateřina Kramářová, tel. 549494611 (FF)