Arna Nováka 1, BrnoDN03016  • Jaroslava Vybíralová, tel. 549498235 (ÚČJ)