VFU, Palackého třída 1946/1, budova 452. nadzemní podlažíPracovna, 246  • PharmDr. Mária Gáborová (ÚPL)
  • PharmDr. Sabína Jusková, Ph.D. (ÚPL)
  • doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D. (ÚPL)