VFU, Palackého třída 1946/1, budova 441. nadzemní podlažípracovna, 116  • PharmDr. Tereza Kauerová, Ph.D. (ÚFTo)