VFU, Palackého třída 1946/1, budova 442. nadzemní podlažíkancelář, 212  • PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (ÚAF)