Komenského nám. 2, Brno3. nadzemní podlaží348B  • doc. MUDr. Igor Crha, CSc., tel. 549493814 (UZV)
  • PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D., tel. 549495390 (UZV)