Poříčí 31, Brnozrušené místnostibudova E - učebna 26