Žerotínovo nám. 9, Brno4. nadzemní podlaží426  • doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., tel. 549491031 (MU)