Komenského nám. 2, Brno2. nadzemní podlaží255  • prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., tel. 549494576 (LF)