prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

učo 670
dusek(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz dusek(zavináč/atsign)iba(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 3826

Akademické a řídící funkce

Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Pracovní zařazenívedoucí institutu
Místnost611 (Kamenice 126/3, Brno — Institut biostatistiky a analýz, budova 1, podlaží 7)
Telefon549 49 3826

Pracoviště

RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Místnost611 (Kamenice 126/3, Brno — Institut biostatistiky a analýz, budova 1, podlaží 7)
Telefon549 49 3826
České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesor

Členství v akademických orgánech

Masarykova univerzita
    Vědecká rada
Lékařská fakulta
    Oborová rada: Oncology and Hematology (program Oncology and Hematology)
    Oborová rada: Onkologie a hematologie (program Onkologie a hematologie)
    Školitelé PhD (obory Onkologie, Onkologie (angl.) a Kardiologie)
    Oborová komise: Experimentální onkologie a nádorová biologie (plán Experimentální onkologie a nádorová biologie)
    Oborová komise: Experimental Oncology and Tumor Biology (plán Experimental Oncology and Tumor Biology)
    Školitelé Ph.D. (program Vnitřní lékařství)
    Školitelé Ph.D. (program Onkologie a hematologie)
    Aprobační komise
    Kolegium děkana
    Vědecká rada
Přírodovědecká fakulta
    Společná programová rada Recetox (programy Životní prostředí a zdraví, Matematická biologie a biomedicína, Matematická biologie a biomedicína a Životní prostředí a zdraví)
    Oborová rada (program Environmental Health Sciences)
    Oborová rada (program Životní prostředí a zdraví)
    Oborová komise (obory Ekotoxikologie a Ekotoxikologie (angl.))
    Školitelé PhD (obory Chemie životního prostředí a Chemie životního prostředí (angl.))
    Školitelé Ph.D. (program Životní prostředí a zdraví)
Fakulta informatiky
    Školitelé PhD (obory Informatika, Informatika (angl.), Počítačové systémy a technologie a Počítačové systémy a technologie (angl.))
Ústav výpočetní techniky
    Vědecká rada