Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Masarykova univerzita

Chci vyhledávat v seznamu absolventů a závěrečných prací.

Absolventi a závěrečné práce vybrané dle zadaného kritéria:

1.
Tereza Kabeláčová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Srovnávací indoevropská jazykověda
Obhajoba disertační práce: Baltská deminutiva v genetické a areálové perspektivě

2.
Karel Kabelka
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Studijní program: Finance a účetnictví
Studijní obor: Finance
Obhajoba diplomové práce: Finanční struktura, cena kapitálu a CF v řízení výkonnosti podniku

3.
Jan Kabrda
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Obhajoba bakalářské práce: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s poruchou chůze po cévní mozkové příhodě

4.
Lucie Wasserbauerová roz. Lucie Kabrdová
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce (kombinace/zaměření: Sociální práce "mikro" - případové poradenství)
Obhajoba diplomové práce: Prožitky sociálních pracovníků spojené s uvědomováním si nevyřešených neuvědomovaných osobních konfliktů

5.
Markéta Kabuďová
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Obhajoba diplomové práce: Babišovo Čapí hnízdo: rámování kauzy a Babišova obrana

6.
Václav Kacetl
Fakulta: Fakulta sportovních studií
Rok: 2018, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (kombinace/zaměření: Sportovní edukace)
Obhajoba diplomové práce: Hokejové prostředí kategorie 8 až 12 letých z pohledu rodičů

7.
Marie Kacetlová roz. Marie Svobodová
Fakulta: Fakulta sportovních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obory: Učitelství matematiky pro základní školy, Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Obhajoba diplomové práce: Analýza základních antropometrických údajů ve vybraných regionech ČR

8.
Gregor Kaclík
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obory: Mediální studia a žurnalistika, Sociologie
Obhajoba bakalářské práce: Brno a kultúra štvrtého sveta. Súbor publicistických rozhovorov pre stránku Radio Wave

9.
Gabriela Plevačová roz. Gabriela Kaczmarská
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obory: Psychologie, Sociální práce
Obhajoba bakalářské práce: Pracovní zátěž sociálních pracovníků ve vybraném pobytovém zařízení pro seniory

10.
Gabriela Kačíková Štrbáňová roz. Gabriela Štrbáňová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MUDr.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Všeobecné lékařství

11.
Tomáš Kačírek
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obory: Evropská studia, Mezinárodní vztahy
Obhajoba bakalářské práce: Participácia Veľkej Británie na udržiavaní mieru OSN z pohľadu strategickej kultúry

12.
Juraj Kačur
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Obhajoba diplomové práce: Inequality and Democracy in Central and Eastern Europe

13.
Jana Kadavá
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Anglický jazyk a literatura
Obhajoba bakalářské práce: Modal versus lexical verbs in English (A case study)

14.
Gabriela Kadela roz. Gabriela Benešovská
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce (kombinace/zaměření: Sociální práce "makro" - programy služeb v komunitách a organizacích)
Obhajoba diplomové práce: Postoj sociálních pracovníků a aktivizačních pracovníků k direktivitě a nedirektivitě ve vzájemných interakcích se seniory v domovech pro seniory

15.
Kateřina Kaderková
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Obhajoba bakalářské práce: Návraty k romantismu, symbolismu a secesi u brněnské fotografické skupiny Epos

16.
Katarína Kaderová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Obhajoba diplomové práce: Statistické metody v klinických studiích

17.
Tomáš Kadlc
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Obhajoba diplomové práce: Vodoznačení medicínských obrazových dat

18.
Matěj Kadlčík
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Politologie
Studijní obory: Bezpečnostní a strategická studia, Mezinárodní vztahy
Obhajoba bakalářské práce: Jemenský konflikt jako proxy válka mezi Íránem a Saudskou Arábií

19.
Alena Kadlčíková
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Anglický jazyk a literatura
Obhajoba bakalářské práce: Nina Simone's lyrics as a reflection of African American culture

20.
Jakub Kadlec
Fakulta: Fakulta sportovních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Management sportu
Obhajoba bakalářské práce: Organizace školy ledního hokeje

21.
Jakub Kadlecaj
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Informatika
Studijní obor: Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
Obhajoba bakalářské práce: Online Lambda Calculus Evaluator

22.
Anna Křivská roz. Anna Kadlecová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Nutriční specialista
Obhajoba diplomové práce: Sušené ovoce – rizika z pohledu nutričního terapeuta

23.
Edita Kadlecová
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Obhajoba diplomové práce: Výhrada veřejného pořádku z hmotněprávního hlediska v mezinárodním právu soukromém

24.
Eliška Kadlecová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obory: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy, Učitelství dějepisu pro základní školy
Obhajoba diplomové práce: Básnická tvorba moravského vlastence Vincence Furcha

25.
Kristýna Kadlecová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy, Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Obhajoba bakalářské práce: Životní styl vysokoškolských studentů v České republice a Estonsku

26.
Magdaléna Erdingerová roz. Magdaléna Kadlecová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk
Obhajoba bakalářské práce: Dětský tábor - možnost vzdělávání výchovy ke zdraví

27.
Pavel Kadlečík
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Obhajoba diplomové práce: Vztah sebesoucitu a studu v regulaci emocí a etiologii depresivních poruch

28.
Klára Kadlečíková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Vliv počtu trombocytů na vyšetření indukované agregace trombocytů

29.
Martina Kadlečíková
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Nizozemský jazyk a literatura
Obhajoba bakalářské práce: De representatie van het kampleven in Nederlands-Indische getuigenisliteratuur. Een vergelijking van De hel van Tjideng van Elise G. Lengkeek en Groeten uit Tjideng van Dicky Douw-Vos

30.
Barbora Kadlíčková
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Hudební věda
Obhajoba bakalářské práce: Niněra v českém prostředí se zaměřením na exempláře ze sbírky Českého muzea hudby

31.
Roman Kafka
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Obhajoba diplomové práce: Vymezení hranice mezi přestupkem a trestným činem
Obhajoba diplomové práce: Vymezení hranice mezi přestupkem a trestným činem
Obhajoba diplomové práce: Vymezení hranice mezi přestupkem a trestným činem

32.
Jana Kafková roz. Jana Zímová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Dermatovenerologie (čtyřleté)
Studijní obor: Dermatovenerologie
Obhajoba disertační práce: Hematologické a biochemické parametry u některých typů alopecií

33.
Kateřina Kachlíková roz. Kateřina Paseková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Obhajoba diplomové práce: Antropologická analýza kosterních pozůstatků z kostela Panny Marie (sv Anny) v areálu starobrněnského kláštera

34.
Karol Kaiser
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyziologie živočichů
Obhajoba disertační práce: Sekrece a transport Wnt proteinu v nervovém systému savců

35.
Viera Kajabová roz. Viera Mesárošová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Obhajoba diplomové práce: Metódy rozvoja sluchovej percepcie u detí v predškolskom veku ako súčasť logopedickej intervencie

36.
Adam Kajan
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba diplomové práce: Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku

37.
Milan Kajganović
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management (angl.)
Obhajoba diplomové práce: Business Plan (case study)

38.
Aleš Kajzar
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Obhajoba bakalářské práce: Orientace na cíl a pracovní výkon: Mediační role afektivního závazku k organizaci

39.
Tomáš Kajzar
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Obhajoba bakalářské práce: Koncept populismu a analýza politiky Hugo Cháveze

40.
Richard Kakaš
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Informatika
Studijní obor: Paralelní a distribuované systémy
Obhajoba diplomové práce: Automatizovaná paralelizace zpracování vstupních dat na základě kauzality

41.
Miluše Kakrdová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MUDr.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Všeobecné lékařství

42.
Petra Hrbáčová roz. Petra Kalábová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Etnologie
Obhajoba disertační práce: Tradiční tkalcovství na Horňácku. Historicko-sociální a technologické kontexty

43.
Anna Vévodová roz. Anna Kaláčková
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Obhajoba diplomové práce: Princip obezřetnosti a profesního skepticismu při výkonu finanční správy

44.
Patrik Kalamár
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika a zpracování obrazu
Obhajoba bakalářské práce: Simulácia morskej fauny

45.
Nikola Kalandrová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obory: Učitelství chemie pro základní školy, Učitelství přírodopisu pro základní školy
Obhajoba diplomové práce: Didaktické hry na vybraná chemická témata - sacharidy, tuky, bílkoviny

46.
Lucie Kalandříková
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Hudba v televizních reklamách a její možné působení na diváka

47.
Petra Kalavská roz. Petra Smažilová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Literatury v angličtině
Obhajoba disertační práce: The Shift in the (Feminist) Discourse as Reflected in the Plays of the 1980s and 1990s by British Women Playwrights

48.
Maša Kalčoková
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obory: Mediální studia a žurnalistika, Sociologie
Obhajoba bakalářské práce: Spôsoby racionalizácie konzumácie živočíšnych produktov a ich reprodukovanie v reklamách

49.
Sabina Kaldybekova
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Studijní program: Finance a účetnictví
Studijní obor: Finance (angl.)
Obhajoba diplomové práce: Evaluation of the company's financial performance through financial analysis methods

50.
Andrea Kalendová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie
Obhajoba bakalářské práce: Pardubice za 1. světové války

51.
Dagmar Kalendová
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Obhajoba diplomové práce: Problematika nutné obrany s použitím střelné zbraně a vliv judikatury

52.
Kristýna Kalendová roz. Kristýna Seidlová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archivnictví
Obhajoba bakalářské práce: Cechy v Kostelci nad Orlicí

53.
Jan Kalfus
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Obhajoba diplomové práce: Automatický systém pro logování a gamifikaci cyklojízd

54.
Klára Kalianková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Obhajoba diplomové práce: Přeshraniční aktivity v česko-polském pohraničí

55.
Lea Kaličiaková
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice
Studijní obor: Matematické a statistické metody v ekonomii
Obhajoba diplomové práce: Rozdíly ve výnosnosti aukcí: Ekonomický experiment

56.
Dominik Kalina
Fakulta: Fakulta sportovních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Tělesná výchova a sport (kombinace/zaměření: Rozhodčí ledního hokeje)
Obhajoba bakalářské práce: Individuální příprava brankáře ledního hokeje
Obhajoba bakalářské práce: Příprava brankáře ledního hokeje v přípravném období

57.
Karolína Kalinová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Obhajoba diplomové práce: Vybrané osobnostní charakteristiky bezdětných žen

58.
Vladana Kalinová roz. Vladana Pernfussová
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Studijní program: Finance a účetnictví
Studijní obor: Finance
Obhajoba diplomové práce: Daňové povinnosti v insolvenčním řízení

59.
Hana Pevná roz. Hana Kalivodová
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba bakalářské práce: Kalkulační systém a jeho využití při řízení podniku
Obhajoba bakalářské práce: Kalkulační systém a jeho využití při řízení podniku

60.
Michaela Kalivodová
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Obhajoba diplomové práce: Možnosti aplikace Lean Six Sigma v sektoru ICT

61.
Ondřej Kallab
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba diplomové práce: Podnikatelský plán a zakládání malého a středního podniku

62.
Kristýna Kalmárová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační studia a knihovnictví
Obhajoba diplomové práce: Citation analysis as a tool in conference impact evaluation: A case study of ECIL

63.
Ondřej Kaloud
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obory: Mediální studia a žurnalistika, Politologie
Obhajoba bakalářské práce: Rámce v komunikaci České Pirátské strany na Facebooku před volbami do PS 2017

64.
Jana Kalousová roz. Jana Kazatelová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Vzdělávání žáka s poruchami autistického spektra na 1. stupni běžné malotřídní školy

65.
Michaela Kalousová
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Obhajoba diplomové práce: Komparace úpravy dědického práva v českém právním řádu před a po nabytí účinnosti zák.č.89/2012 Sb.

66.
Jakub Kalus
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Obhajoba diplomové práce: Biosensor pro stanovení metabolitů ve slinách

67.
Daniel Kaluža
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Obhajoba bakalářské práce: Téma útěchy v Komenského útěšných spisech

68.
Markéta Kalužíková
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Obhajoba diplomové práce: Vliv školy a školního prostředí na držení těla u dětí 4. a 5. třídy ZŠ - případová studie třídy

69.
Anna Kalužová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Obhajoba bakalářské práce: Hodnocení poškození DNA v lidských buňkách pomocí testu mikrojader

70.
Lenka Kamanová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Obhajoba disertační práce: Matky jako aktérky sexuální socializace v rodině

71.
Petr Kamenický
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná výchova
Obhajoba disertační práce: NA ZASTÁVCE: Tvůrčí dílny a výtvarné ateliéry v Azylových zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České Republiky

72.
Barbora Kameníková
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Das Potenzial von Kurzfilmen für den DaF-Unterricht

73.
Miroslava Kamenská
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Nutriční terapeut
Obhajoba bakalářské práce: Migrény a iné bolesti hlavy ve vzťahu k výžive

74.
Lucie Kamerová
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Studijní program: Finance a účetnictví
Studijní obor: Finance
Obhajoba diplomové práce: Hodnocení výkonnosti podniku

75.
Barbora Kampová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografie (kombinace/zaměření: Fyzická geografie)
Obhajoba bakalářské práce: Zrnitostní vlastnosti činné vrstvy na ostrově Jamese Rosse

76.
Blanka Kandrnalová roz. Blanka Kopečková
Fakulta: Fakulta sportovních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Obhajoba bakalářské práce: Možnosti senzomotorického tréninku u dětí mladšího školního věku

77.
Jana Kandrnálová
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba diplomové práce: Komparace podnikání jednotlivce a podniku

78.
Iveta Kaňková
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: JUDr.
Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo (kombinace/zaměření: Právo životního prostředí)
Obhajoba rigorózní práce: Právní aspekty založení a provozu ekofarmy

79.
Klára Vomáčková roz. Klára Kaňová
Fakulta: Fakulta sportovních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (kombinace/zaměření: Kondiční trenér)
Obhajoba diplomové práce: Možnosti testování a rozvoje vybraných korových funkcí u sportovců

80.
Yvona Kaňovská
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba diplomové práce: Tvorba komunikační kampaně pro vybraný podnik

81.
David Kantor
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba bakalářské práce: Finanční analýza vybraného podniku s využitím bankrotních modelů

82.
Marcela Kantorová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Obhajoba diplomové práce: Poskytování pracovní rehabilitace v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji

83.
Monika Kantorová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optika a optometrie
Obhajoba bakalářské práce: Volba parametrů kontaktní čočky

84.
Iveta Kantová roz. Iveta Bártová
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo (kombinace/zaměření: Občanské právo)
Obhajoba rigorózní práce: Proces oddlužení z pohledu soudní praxe de lege lata a de lege ferenda
Obhajoba rigorózní práce: Proces oddlužení z pohledu soudní praxe de lege lata a de lege ferenda
Obhajoba rigorózní práce: Proces oddlužení z pohledu soudní praxe de lege lata a de lege ferenda

85.
Iveta Kapičáková
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Obhajoba bakalářské práce: Spirituální obrat? Česká a slovenská spiritualita po roce 1989

86.
Eliška Kapičková
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Obhajoba diplomové práce: Právní aspekty založení vinohradu

87.
Petra Kapitančíková
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Anglický jazyk a literatura
Obhajoba bakalářské práce: Korean Pronunciation of English

88.
Gabriela Kaplanová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Obhajoba bakalářské práce: Charakteristika minerálů skupiny granátu pomocí ramanovy spektroskopie

89.
Michaela Kaplanová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obory: Učitelství dějepisu pro základní školy, Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
Obhajoba diplomové práce: Obraz žďárského panství v předbělohorské době

90.
Pavel Kapoun
Fakulta: Fakulta sportovních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Studijní obor: Kinantropologie
Obhajoba disertační práce: Analýza rytmických schopností a jejich vliv na taneční a pohybový projev

91.
Veronika Kapounová
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Obhajoba diplomové práce: Dispoziční pravomoc zaměstnavatele - možnosti a meze

92.
Klára Kapustová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Ukrajinský jazyk a literatura
Obhajoba diplomové práce: Komparativní zkoumání vybraných pojmů trestního práva (na základě české a ukrajinské terminologie)

93.
Markéta Kapustová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Hudební věda
Obhajoba bakalářské práce: Missa Sancti Petri Georga Reuttera mladšího ze sbírky kostela sv. Jakuba v Brně

94.
Nina Kapušová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Obhajoba diplomové práce: Zdedená lexika východobaltských jazykov: porovnávací etymologický prehľad spoločnej pôvodnej litovsko-lotyšskej lexiky

95.
David Karabáš
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Mezinárodněprávní obchodní studia
Obhajoba bakalářské práce: Insolvence s mezinárodním prvkem

96.
Anestis Karasaridis
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Obhajoba diplomové práce: Římská prodigia: Příspěvek k Boyerově teorii přenosu kulturních představ

97.
Adam Karásek
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Obhajoba bakalářské práce: Načo je nám mystika? Diskurzívna analýza stratégií vzájomnej legitimizácie psychedelického výskumu a skúmania mystickej skúsenosti

98.
Jana Karásková
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obory: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Výtvarná výchova
Obhajoba diplomové práce: Obrázková kniha

99.
Veronika Karásková
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy, Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Obhajoba bakalářské práce: Román F. M. Dostojevského Zločin a trest a jeho divadelné adaptace ve slovanském světě (Česko, Slovensko, Rusko)

100.
Marika Karbáčová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a volný čas
Obhajoba diplomové práce: Smyslová aktivizace v Domově seniorů Mistra Křišťana Prachatice

101.
Halyna Marešová roz. Halyna Kardašová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk
Obhajoba bakalářské práce: Sravnitelnaja charakteristika russkich i češskich keramičeskich izdelij na primere keramiki "Gžel" i "Cibulak"

102.
Šimon Karkalík
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MUDr.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Všeobecné lékařství

103.
Michal Karkaš
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační studia a knihovnictví
Obhajoba bakalářské práce: Tumblr ako platforma pre konektiviztický kurz zameraný na výuku HTML

104.
Jana Karkulíková
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Obhajoba diplomové práce: Právní aspekty provozování zimních sportů

105.
Vendula Karlíčková
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie interaktivních médií
Obhajoba bakalářské práce: Rozšířená realita jako nástroj grafického designu v display reklamě

106.
Pavel Karlík
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Obhajoba diplomové práce: Elektrostimulace m. quadriceps femoris v subakutní fázi rehabilitace u mužů a žen po totální endoprotéze kolenního kloubu

107.
Matěj Karolyi
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Informatika
Studijní obor: Informační systémy
Obhajoba diplomové práce: Analýza chování uživatelů v systému pro správu výuky

108.
Eva Karpíšková roz. Eva Hlaváčová
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch
Obhajoba bakalářské práce: Obsahová komparace turistických portálů Kudy z nudy a vybraných destinací cestovního ruchu

109.
Veronika Karšulínová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Obhajoba bakalářské práce: Tvorba syntaktických pravidel pro detekci jmenných a předložkových frází

110.
Veronika Karšulínová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Obhajoba bakalářské práce: Aktér na pomezí divadelního, filmového a literárního průmyslu: Felix Achille de la Cámara (historická biografie)

111.
Peter Kartous
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Obhajoba diplomové práce: Nestrannost a nezávislost rozhodců v mezinárodním rozhodčím řízení

112.
Tomáš Kartous
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Aplikovaná geografie
Obhajoba diplomové práce: Metody hodnocení kvality Big Data a vhodnosti jejich využití

113.
Eva Kasalová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Anglický jazyk a literatura
Obhajoba bakalářské práce: Brexit opinions reflected in accents

114.
Denis Kasanič
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačové sítě a komunikace
Obhajoba bakalářské práce: Bezpečnostní mechanismy softwarově-definovaných sítí

115.
Vít Kastner
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obory: Speciální pedagogika pro učitele středních škol, Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby
Obhajoba diplomové práce: Aktivizující metody ve výuce odborných předmětů na střední škole

116.
Dominika Kašáková
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Obhajoba bakalářské práce: Návrh na optimalizaci znalostního systému ve vybrané organizaci

117.
Martin Kaščák
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Obhajoba diplomové práce: Showcaseové festivaly a ich pozícia v rámci hudobného priemyslu

118.
Miriama Kaščáková roz. Miriama Hlavatá
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MUDr.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Všeobecné lékařství

119.
Andrea Kašíková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Obhajoba diplomové práce: Vnímanie kvality života hemodialyzovaných pacientov a pacientov s peritoneálnou dialýzou

120.
Ivona Kašná roz. Ivona Borkovcová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Obhajoba diplomové práce: Novinky v oblasti péče o slabozraké

121.
Tereza Kašová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a volný čas
Obhajoba diplomové práce: K čemu mi ten Likusák je?

122.
Jan Kašpar
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie interaktivních médií
Obhajoba bakalářské práce: Specifika webových archívů v komparaci s analogovými předchůdci

123.
Michal Kašpárek
Fakulta: Fakulta sportovních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Management sportu
Obhajoba diplomové práce: Analýza financování sportu ve městě Znojmě v posledních 10 letech
Obhajoba diplomové práce: Analýza financování sportu ve městě Znojmě v posledních 10 letech

124.
Eva Kašpárková
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Obhajoba diplomové práce: Genderové kategorie a jejich souvislost s osobnostními charakteristikami: analýza fiktivní žádosti o zaměstnání

125.
Hana Kašpárková roz. Hana Holcová
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce (kombinace/zaměření: Sociální práce "mikro" - případové poradenství)
Obhajoba diplomové práce: Potřeby pozůstalých žen po perinatální ztrátě dítěte

126.
Lucie Kašpárková roz. Lucie Opatřilová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Obhajoba diplomové práce: Komunikační schopnosti dospělých osob s mentálním postižením

127.
Šárka Kašpárková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Obhajoba bakalářské práce: Pohled na porodní bolest z pozice ženy a porodní asistentky

128.
Adéla Kašparová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Spojovací výrazy v dětské řeči: mladší školní věk

129.
Andrea Kašparová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Obhajoba diplomové práce: Názory rodičů na pohybový a výživový režim dětí 4. ročníku ZŠ

130.
Michaela Kašperová
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Obhajoba diplomové práce: Precizní zemědělství v Česku: Kvantitativní analýza faktorů ovlivňujících jeho osvojení

131.
Simona Kašperová
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Finance a účetnictví
Studijní obor: Finance a právo
Obhajoba bakalářské práce: Právní vztahy obchodní banky a klientů v oblasti přijímání vkladů a poskytování úvěrů

132.
Petr Kaštánek
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ekonomické teorie
Studijní obor: Ekonomie
Obhajoba bakalářské práce: Stylizovaná fakta o ekonomickém růstu

133.
Nikola Kaštánková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Obhajoba bakalářské práce: Komunikační systémy bakteriofágů

134.
Zuzana Wertheimer roz. Zuzana Kaštilová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obory: Molekulární biologie a genetika, Učitelství biologie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Charakterizace mobilních genetických elementů a potenciálních faktorů virulence v genomu Macrococcus sp. z humánního klinického materiálu

135.
Nikola Kašubová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy
Obhajoba bakalářské práce: Vývoj pojetí snu u dětí předškolního, mladšího školního a staršího školního věku

136.
Rea Polovina roz. Rea Katanić
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Obhajoba diplomové práce: Hrvatski vukovci u hrvatskom jezikoslovnom diskursu nakon 1990. godine

137.
Kristián Katanik
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalářské práce: Integrácia komponentov balíka MZmine do prostredia Galaxy

138.
Jan Katolický
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MUDr.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Všeobecné lékařství

139.
Martina Katonová
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Obhajoba diplomové práce: Institut nepřijatelnosti kasační stížnosti - jeho minulost, přítomnost a budoucnost

140.
Kateřina Katovská roz. Kateřina Netopilová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium probíhá
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Rozdíly motivace u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

141.
Lenka Katráková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika
Obhajoba bakalářské práce: Systémy autonomních diferenciálních rovnic a jejich analýza

142.
Arman Kaumen
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Politologie
Studijní obory: Mezinárodní vztahy, Politologie
Obhajoba bakalářské práce: Oriental logos: the comparison of justice in Confucianism and Rinzai school Zen Buddhism

143.
Václav Kavec
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Obhajoba bakalářské práce: Vliv médií na body image

144.
Eva Kavková
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Obhajoba bakalářské práce: Rozvoj komunikačních dovedností u dítěte s Downovým syndromem v rámci inkluzivního vzdělávání

145.
Silvie Kavková
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Obhajoba bakalářské práce: Soukromé bezpečnostní složky v České republice a jejich role

146.
Richard Kavlík
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obory: Učitelství občanské výchovy pro základní školy, Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Obhajoba diplomové práce: Herní enginy ve výuce na ZŠ

147.
Dávid Kaya
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Obhajoba diplomové práce: Feedback driven development

148.
Emre Kursat Kaya
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropské vládnutí
Obhajoba diplomové práce: The Permanent Structured Cooperation and its Impact on European Union s Global Actorness

149.
Kristýna Kaymak Minaříková roz. Kristýna Minaříková
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obory: Environmentální studia, Sociální antropologie
Obhajoba bakalářské práce: Narrative construction of Alevi identity and the process of othering

150.
Jan Kazda
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Obhajoba disertační práce: Protižidovské zákonodárství ve Slovenské republice a v Protektorátu Čechy a Morava – komparativní analýza

151.
Eva Kazdová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obory: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, Historie
Obhajoba bakalářské práce: Etnografická charakteristika regionu a její využití ve výuce zeměpisu

152.
Natálie Kazdová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Obhajoba bakalářské práce: Střevní mikrobiom a kolorektální karcinom


Chci vyhledávat v seznamu absolventů a závěrečných prací.