CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Tomáš Řehák
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Ohodnocení toku znalostí mezi jedincem a organizací v kontextu znalostní ekonomiky

2.
Barbora Eimannová maiden name: Barbora Řeháková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Vyjádření přípustky v ruštině v porovnání se situací v češtinou

3.
Denisa Řeháková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Výsledky deregulace nájemního bydlení v ČR

4.
Helena Řeháková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Midwifery
Field of Study: Midwife
Bachelor's thesis defense: Mennonitská žena - pohled do života mennonitské ženy v Iowě

5.
Lucie Řeháková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Political Science
Field of Study: Political Science
Bachelor's thesis defense: Komunistická strana Ruské Federace (2008-2017)
Bachelor's thesis defense: Komunistická strana Ruské Federace (2008-2017)

6.
Markéta Řeháková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Study Fields: European Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Dokumentární film: Uprchlická jízda

7.
Martin Řehořík
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Social Informatics
Bachelor's thesis defense: How Sponsored Content Affects Viewership on Twitch.tv

8.
Amálie Řehoříková maiden name: Amálie Drimlová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Fyzioterapie funkčních poruch v oblasti ramenního pletence u oštěpařů

9.
Jaroslav Řehořka
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Graphic Processing of LiDAR Data

10.
Jitka Řehořová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Interiérový design v projektovém vyučování

11.
Tereza Řehová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Akutní a chronické stavy předního segmentu oka

12.
Pavel Řehulka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defense: Bilaterální postižení u epilepsie temporálního laloku

13.
Jana Magerová maiden name: Jana Řehulková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Dissertation defense: Školní psycholog v inkluzivním prostředí základní školy

14.
Martina Řehůřková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Geography and Cartography
Field of Study: Applied Geography
Master's thesis defence: Využití dat Landsat a Sentinel-2 pro sledování změn v krajině Mostecké pánve

15.
Tomáš Řepa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Historical Sciences (4-years)
Field of Study: Czech History
Dissertation defense: Banderovci, celkové zhodnocení projevů ukrajinského nacionalismu v československých dějinách po roce 1945

16.
Iva Krištofová maiden name: Iva Řezáčová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Psychology (4-years)
Field of Study: Social Psychology
Dissertation defense: Prediktory subjektivních zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím v pubescenci

17.
Dan Řezníček
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philosophy
Field of Study: Study of Religions
Master's thesis defence: Islámský stát a videa poprav stětím: efekt meziskupinového násilí na důvěryhodnost ve světě mnohočetných modernit

18.
Jana Řezníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Anaerobní degradace rostlinného materiálu s vysokým obsahem ligninu a její využití při bioplynových transformacích

19.
Lenka Studená maiden name: Lenka Řezníčková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Výběr a přijímání zaměstnanců ve vybrané organizaci

20.
Lenka Cendelínová maiden name: Lenka Řezníčková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Study Fields: Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Reakce na zátěž u studentek speciální pedagogiky v kombinovaném studiu

21.
Lenka Řezníková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Baltic Languages and Literatures
Bachelor's thesis defense: Pojem "národnosti" v popisech litevské kuchyně: analýza výskytu, atribuce a ideologických souvislostí.


I want to search the list of graduates and theses.