CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Markéta Barteková maiden name: Markéta Ťuková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Vyjadřování záporu v ruštině v porovnání s češtinou

2.
Ivana Ťupová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Analýza útočného úderu ve volejbale a rehabilitační postup u nejvíce přetěžovaných struktur ramenního pletence

3.
Bibiána Ťureková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: System Engineering and Informatics
Field of Study: Business Informatics
Bachelor's thesis defense: Projektové řízení v konkrétní IT spoločnosti


I want to search the list of graduates and theses.