CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Martin Axman
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Bachelor's thesis defense: Hlavní motivy klientů ke cvičení ve vybraných fitness centrech

2.
Martin Axmann
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Zkušenosti osob se zrakovým postižením s cestováním městskou hromadnou dopravou v Brně

3.
Kristýna Axmanová maiden name: Kristýna Martinková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language
Bachelor's thesis defense: Využití jazykové hry ve výuce ruského jazyka na 2. stupni základní školy


I want to search the list of graduates and theses.