CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Veronika Dacerová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Kognitivně behaviorální přístup v párové terapii

2.
Barbora Dacíková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Rozštěpový pacient v praxi dentální hygienistky

3.
Pavlína Dadajová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Plasmatické hladiny kyseliny močové v průběhu těhotenství

4.
Gabriela Němčáková maiden name: Gabriela Dadejová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Aromaterapie a její význam při edukaci žáků na základních školách speciálních v České republice

5.
Aneta Daehnová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Metody oceňování opcí a jejich aplikace

6.
Iveta Dalajková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické poměry lokality Čihadlo

7.
Markéta Daliborová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Chemistry
Study Fields: Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Příprava učebního textu k výuce vlastností a reaktivity organických molekul.

8.
Štěpán Daněk
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Journalism
Bachelor's thesis defense: Fenomén novodobých válečných veteránů (soubor publicistických rozhovorů pro iDNES.cz)

9.
Václav Daněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Historical Sciences
Study Fields: Ancient History, History
Bachelor's thesis defense: Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva při budování zákopových opevnění na konci druhé světové války

10.
Václav Daněk
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Daňová podpora výzkumu a vývoje u právnické osoby v ČR a ve Velké Británii (případová studie)

11.
Ester Danelová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Psychology (4-years)
Field of Study: Social Psychology
Dissertation defense: Influence of personal therapy on psychotherapists‘ professional development: Qualitative meta-analysis

12.
Filip Daňhel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theory of Interactive Media
Master's thesis defence: Materiální a abstraktní limitní faktory game designu a jejich vliv na popularitu hry v rámci hráčské komunity

13.
Jana Daňhelová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Aplikace testu proporcionality (ÚS ČR, BVerfG SRN)

14.
Linda Daňhelová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Master's thesis defence: Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku
Master's thesis defence: Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku

15.
Veronika Daňhelová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Basics of Social Studies for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defense: Tvorba e-learningových materiálů pro portál www.umimecesky.cz

16.
Pavlína Danhofer maiden name: Pavlína Cahová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defense: Vliv spánkových epileptiformních výbojů v EEG na výskyt jádrových příznaků ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) u dětí s benigní epilepsií s centrotemporálními hroty

17.
Blanka Danielová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Oscars for African-American actors

18.
Eva Daňková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philosophy
Field of Study: Study of Religions
Master's thesis defence: Současná morální psychologie a výzkum náboženství: Srovnání koncepcí Jonathana Haidta a Joshuy Greena

19.
Karolína Daňková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Slovní zásoba dětí s orofaciálním rozštěpem

20.
Marie Daňková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Molekulární analýza gamma-delta T-buněčných receptorů přítomných u pacientů s hematoonkologickým onemocněním

21.
Michaela Daňková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Art Speech in the Case Law of the European Court of Human Rights

22.
Michaela Daňková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Study Fields: Geography and Cartography with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Materiály pro výuku vesmíru a planetární geografie v rámci gymnaziálního geografického vzdělávání

23.
Monika Daňková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Bachelor's thesis defense: Alergie a astma u dětí na základních školách na Uherskohradišťsku

24.
Monika Daňková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Education
Field of Study: Andragogy
Master's thesis defence: Vstup do profese a plánování kariéry začínajících andragogů působících v oblasti lidských zdrojů a personalistiky

25.
Terezie Daňková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Volný čas studentů v domově mládeže

26.
Lucia Daňová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Geography and Cartography
Field of Study: Physical Geography
Master's thesis defence: Poproudové změny zrnitosti říčních lavic Spojené Bečvy

27.
Michaela Daňová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Österreichische Landeskunde im Deutschunterricht. Ein Didaktisierungsvorschlag.

28.
Ondřej Darmovzal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematics
Bachelor's thesis defense: Bernoulliova čísla

29.
Simona Darulová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Culture Management
Master's thesis defence: Tranzit ako dynamická medziodborová platforma pre súčasné umenie v strednej Európe. Vznik a inštitucionálna prax českej pobočky tranzitdisplay

30.
Vladimíra Datinská
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Chemistry (4-years)
Field of Study: Analytical Chemistry
Dissertation defense: Analysis of biologically relevant substances by luminescence sensors

31.
Lukáš Daubner
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Master's thesis defence: Effective computer infrastructure monitoring

32.
Tomáš David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Master's thesis defence: Rebilance podzemních vod v části HG rajonu 2242 v okolí Tišnova

33.
Vojtěch David
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Master's thesis defence: Akcelerace inter-frame predikce standard H.265 na masivně paralelních GPU architekturách

34.
Zdeněk David
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Unifikace sumarizací poznámkových bloků Záznamníku učitele IS MU

35.
Jaroslav Davídek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Master's thesis defence: Návrh cloudových aplikací s využitím microservice architektur

36.
Milena Dvořáková maiden name: Milena Davídková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Životní styl a vliv stravování na středoškolskou mládež

37.
Markéta Davidová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Postoj sociálních pracovníků k osobám bez přístřeší

38.
Michaela Davidová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Optometry
Master's thesis defence: Screeningová vyšetření v optometrické praxi

39.
Nikol Davidová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
Bachelor's thesis defense: Diecézní centrum života mládeže v Osové Bítýšce jako příležitost pro duchovní růst

40.
Pavlína Davidová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: International Territorial Studies
Study Fields: Economic Policy, International Relations
Bachelor's thesis defense: Role žen ve vojenských misích: feministická perspektiva

41.
Simona Davidová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Metody učitelů mateřské školy pro udržení pozornosti dětí

42.
Desana Daxnerová
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: A new parser for the K# language


I want to search the list of graduates and theses.