CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Ilona Haasová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Anomálie binokulárního vidění

2.
Lucie Haasová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Humanities
Study Fields: Czech Language and Literature, Museology
Bachelor's thesis defense: Ortografie tisku Co Bůh? Člověk? Fridricha Bridla

3.
Ondřej Habart
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Právní postih zastírání výkonu závislé práce

4.
Marie Habartová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Baltic Languages and Literatures
Bachelor's thesis defense: Komparativ a superlativ ve finštině a jeho náročnost pro nerodilé mluvčí

5.
Petr Habrda
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Podvodná jednání páchaná na Internetu

6.
Dagmar Hadačová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Vztahy mezi klienty stacionáře podporované kolektivním natáčením filmu

7.
Lukáš Hadamčík
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Theoretical Legal Sciences (4-years)
Field of Study: Civil Law
Dissertation defense: Nájem bytu a nájem domu (podle zákona č. 89/2012 Sb.)

8.
Jakub Hadaš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Sociology
Field of Study: Sociology
Bachelor's thesis defense: Rutinizace v byrokratické organizaci

9.
Monika Hadašová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Finanční kondice obcí - stav a vývoj

10.
Zuzana Hadašová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Study Fields: Baltic Languages and Literatures, Norwegian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Troll-skikkelsen i norske folkeeventyr

11.
Monika Hadová maiden name: Monika Jílková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Restaurování keramiky a její prezentace

12.
Kateřina Hadravová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Master's thesis defence: Ona a on: Genderové stereotypy ve výtvarném projevu u teenagerů.

13.
Romana Hadroušková maiden name: Romana Mišurcová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Průnik textu do výtvarného umění v díle Jiřího Koláře a Jiřího Skály

14.
Michal Hahn
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Political Science
Field of Study: Political Science
Master's thesis defence: Volební chování v Brně: srovnání komunálních, krajských a parlamentních voleb

15.
Tereza Haiflerová maiden name: Tereza Červinková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theory and Practice of Ancient Music
Bachelor's thesis defense: Rukopisný kancionál z České Třebové (1667): repertoár doby postní (s edicí)

16.
Šimon Hajda
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

17.
Matúš Hajdin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Computer Graphics and Image Processing
Bachelor's thesis defense: Digitization of Folk Dances Using Motion Capture

18.
Jana Hajdová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Výskyt traumat u středověké až novověké populace z města Znojma

19.
Lucie Hajdová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Uplatnění skiagrafie v traumatologii

20.
Monika Hajdová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Srovnání metod hodnocení žáků v plavecké výuce v Anglii a v České republice

21.
Roman Hajdúk
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Rozšíření nástroje STORM model checker pro GSMP modely

22.
Samuel Hajdúk
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Political Science
Field of Study: Political Science
Bachelor's thesis defense: Politické myslenie Jozefa de Maistra a jeho chápanie konceptu politickej suverenity

23.
David Hajn
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Bachelor's thesis defense: Dokumentární platby jako zajišťovací prostředek v mezinárodním obchodě

24.
Jan Hajn
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Bachelor's thesis defense: Komparace výuky managementu sportu v České republice a Americkém státu Florida
Bachelor's thesis defense: Komparace výuky managementu sportu v České republice a Americkém státu Florida

25.
Anna Hajná
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Zhotovovanie odtlačkov a dláh v procese bielenia zubov

26.
Branislav Hajnal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MDDr.
Degree programme: Dentistry
Field of Study: Dentistry

27.
Matej Hajnal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Bioinformatics
Advanced Master's thesis defense: Formal Methods for Model Selection in Systems Biology

28.
Martin Hajný
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Vybrané psychometrické analýzy dotazníku MMPI-2

29.
Iveta Hajslerová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Klima v týmech skautských vedoucích

30.
Erik Hajtmánek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Culture Management
Master's thesis defence: Jazzfest Brno - historie a proměny festivalu od jeho vzniku po současnost

31.
Lukáš Hajtmar
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Porovnání výsledků testů OVOV běžné populace a hráčů fotbalu v kategorii U 13-14

32.
Michaela Kopřivová maiden name: Michaela Hajtmarová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Psychologické aspekty gamblerství

33.
Jana Hajžmanová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem

34.
Petra Linhartová maiden name: Petra Haklová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Jiří Suchánek – AV instalace ve veřejném prostoru

35.
Tereza Haklová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: International Relations and Energy Security
Master's thesis defence: Zavádění elektromobility v EU - případové studie Nizozemí a České republiky

36.
Michaela Hakszerová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Chemoradioterapie análního karcinomu

37.
Michal Halada
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: GIS energetické přenosové soustavy

38.
Kateřina Halámková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Translation and Interpreting
Field of Study: German-language Translation
Master's thesis defence: Phraseologismen und andere Stilmittel in der Übersetzung der Erzählungen von Bernhard Schlink "Sommerlügen" ins Tschechische ("Letní lži")"

39.
Anežka Halásková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Nursing
Field of Study: General Nurse
Bachelor's thesis defense: Komunitní péče v Brně

40.
Klára Šrámková maiden name: Klára Halasová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Představy žáků základních škol o stylu výuky

41.
Jana Horáková maiden name: Jana Halaštová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Uplatnění žáků OU Kelč na trhu práce

42.
Tomáš Halbrštát
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Bachelor's thesis defense: Marketingový plán vybraného sportovního klubu

43.
Kateřina Halbrštátová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Silniční správní úřady

44.
Hana Halenárová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philology
Field of Study: English Language and Literature
Master's thesis defence: Misrepresentation of LGBTQ+ Characters on American Television Shows.

45.
Kateřina Čechovská maiden name: Kateřina Halíčková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Musicology
Master's thesis defence: Slovácký krúžek v Brně a jeho vliv na šíření a zachování hudebních tradic v regionu Slovácko

46.
Janetta Halíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Master's thesis defence: Přirozená radioaktivita horninového prostředí na mapovém listu regionální geologické mapy 1 : 50 000 Brno a okolí

47.
Jakub Halíř
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Theoretical Legal Sciences (4-years)
Field of Study: Labour Law
Dissertation defense: Vývoj důchodového pojištění v České republice

48.
Radana Halířová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Intensive Care
Master's thesis defence: Význam simulační medicíny pro intenzivní péči

49.
Kateřina Králová maiden name: Kateřina Hallangová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Nursing
Field of Study: General Nurse
Bachelor's thesis defense: Pacient na ambulanci úrazové chirurgie

50.
Eliška Hallová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Rodinné vztahy v současné Číně a jejich proměny

51.
František Halml
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Přezkum tzv. nezákonných zásahů ve veřejné správě

52.
Barbora Halousková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Měnová politika ČNB

53.
Irena Haluzová maiden name: Irena Poláchová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Nutriční doporučení ve výživě dětí

54.
Pavla Haluzová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theatre Science
Master's thesis defence: Současná česká režie v kontextech zahraničního divadla

55.
Dominika Halvová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Aesthetics and Culture Studies
Master's thesis defence: Ošklivost v dekadenci
Master's thesis defence: Ošklivost v dekadenci

56.
Petra Hamáčková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Návrh a ověření metodických listů do výuky předmětu Stolničení

57.
Katarína Hamalová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti intervencie internalizovaných porúch správania u detí v Českej republike

58.
Martin Hamerník
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vizualizace topologie počítačové sítě ve frameworku Angular

59.
Tomáš Hampl
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Master's thesis defence: Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy
Master's thesis defence: Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy
Master's thesis defence: Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy

60.
Adéla Hamplová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Učitelské otázky v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

61.
Blanka Neckařová maiden name: Blanka Hamplová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education
Bachelor's thesis defense: Zkušenost rodiče absolventa Kurzu efektivního rodičovství se změnou výchovného stylu

62.
Markéta Hamplová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philology
Field of Study: Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: El argot mexicano en la novela Los de abajo

63.
Nataly Hamříková
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Analýza tréninkové zátěže v moderní gymnastice a využití Rollpilates v rámci kompenzačních cvičení

64.
Kristýna Hamšíková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Sociology
Field of Study: Sociology
Bachelor's thesis defense: Prezentace otcovství ve vybraných českých časopisech zaměřených na rodičovství

65.
Anna Hamzová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: The Use of Edmodo in Czech Secondary Schools as Regards Students' Motivation for and Quality of Homework

66.
Martin Hanáček
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Geology (4-years)
Field of Study: Geological Sciences
Dissertation defense: Depoziční prostředí sedimentů pleistocenního kontinentálního zalednění v podhorském reliéfu Východních Sudet (Jesenicko)

67.
Adéla Hanáčková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

68.
Jana Hanáčková maiden name: Jana Šrámková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv muzikoterapie a canisterapie na rozvoj žáků s těžkým postižením

69.
Jakub Hanák
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Project and Change Management Analysis after KANBAN Adoption in a Small Web Agency

70.
Jakub Hanák
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Master's thesis defence: Analýza výkonnosti podniku

71.
Ondřej Hanák maiden name: Ondřej Hudák
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Sdílená ekonomika z pohledu občanského práva

72.
Petr Hanák
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philosophy
Field of Study: Philosophy
Bachelor's thesis defense: Metafyzické a etické aspekty transplantace hlavy

73.
Erika Hanáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza komunikačních schopností dětí předškolního věku v běžné mateřské škole

74.
Hana Hanáková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Superficies solo cedit a katastr nemovitostí

75.
Jana Novotná maiden name: Jana Hanáková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Postavení a aktuální úkoly Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

76.
Kateřina Hanáková
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Názory a postoje žáků středních škol k tělesné výchově a sportu

77.
Lea Hanáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Storytelling and Drama Games in ESL Classroom of Very Young Learners

78.
Lucie Hanáková
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Study Fields: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Rozvoj koordinačních schopností u dětí ve věku 7–11 let ve volejbale

79.
Michaela Hanáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Endogenní regionální rozvoj na příkladu mikroregionu Uherskobrodsko
Bachelor's thesis defense: Endogenní regionální rozvoj na příkladu MAS Východní Slovácko

80.
Nicole Hanáková
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Monitorování oxygenace svalů ke stanovení saturačních prahů při běhu

81.
Šárka Hanáková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Biochemistry
Field of Study: Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Purifikace lektinů z Photorhabdus luminescens

82.
Eva Hancová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: European Studies
Bachelor's thesis defense: Komparácia slovenských parlamentných volieb v rokoch 2012 a 2016 so zameraním na stranícky euroskepticizmus

83.
Pavlína Handlířová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Problematika reflexe v rámci osobnostní a sociální výchovy.

84.
Monika Handlová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Vliv zákona o hazardních hrách na provozování heren a kasin

85.
Petra Hanělová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Master's thesis defence: Management dobrovolníků na vrcholné sportovní akci

86.
Michaela Hanešová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry

87.
Lenka Haniková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Study Fields: European Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Súbor reportáží o vplyve Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) na východnom Slovensku pre Denník N

88.
Nikola Hanišáková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Společenstva metanogenních mikroorganizmů ve vybraných ekosystémech

89.
Karina Hanišová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Vztah religiozity v rodinném systému a preference copingových strategií adolescentů

90.
Magdaléna Hannigová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Education
Field of Study: Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Cesta na dno: Analýza příčin alkoholismu závislé ženy

91.
Anna Hanšpachová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Názory personalistů na faktory vedoucí k fluktuaci zaměstnanců

92.
Miroslav Hanus
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Study Fields: Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Analýza chování voličů na sociálních sítích

93.
Kristýna Hanusová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Komparace trestných činů proti majetku

94.
David Hanuš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Význam pokynů udělených členům statutárních orgánů

95.
Jan Hanuš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Legal Specializations
Field of Study: International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Sestavování rozpočtů malých obcí - zákon, teorie, praxe

96.
Martina Hanušová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Vybrané koreláty kultury, rodinného prostředí a self-efficacy u studentů VŠ (srovnání českého a amerického vzorku)

97.
Monika Prokešová maiden name: Monika Hanušová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
Bachelor's thesis defense: Pohled studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na předmět Asistentská praxe

98.
Veronika Hanušová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Pre-school and After-school Education
Field of Study: Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Akční tvorba v mateřské škole

99.
Eduard Hanych
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Bachelor's thesis defense: Analýza řízení zásob ve vybraném podnikatelském subjektu

100.
Pavlína Faistová Hanyková maiden name: Pavlína Hanyková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví

101.
Karolína Hanzáková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Asymetrie v buněčném dělení a centrozomální dědičnosti

102.
Eliška Hanzalová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Optometry
Master's thesis defence: Stanovení denní odchylky keratometrických hodnot

103.
Jana Hanzalová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Marketing v tržním výklenku
Bachelor's thesis defense: Marketingový plán

104.
Anna Hanzelková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Archaeology
Field of Study: Prehistoric Archaeology of Near East
Master's thesis defence: The Late Neolithic Pottery from the Khabur Basin during the second half of 7th millennium: evidence from the Khabur Basin Project

105.
Alois Hanzlíček
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Zásobník protichvatů pro zápas ve volném stylu
Master's thesis defence: Zásobník protichvatů pro zápas ve volném stylu

106.
Iveta Hanzlíčková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in French Language
Master's thesis defence: La Principauté de Monaco

107.
Iva Hanzlíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Arts for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Kořeny

108.
Romana Hanzlíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Slovní zásoba dospělých jedinců s mentálním postižením v chráněném bydlení

109.
Alice Hanzlová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Proměny průmyslového Brna k inovacím, výzkumu a vývoji: správná cesta?

110.
Ondřej Hapala
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Political Science
Study Fields: International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Bojové skupiny EU: analýza efektivity konceptu

111.
Viktor Hapala
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Political Science
Study Fields: International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Selhávání státu ve Venezuele po roce 2013

112.
Alexandra Harabišová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Catalan Language and Literature
Bachelor's thesis defense: La Renaixença a Catalunya i a la República Txeca: ideologia lingüística i identitat nacional

113.
Himanshu Kumar Haran
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Information Technology Security (eng.)
Master's thesis defence: Exploration of formal methods and their applicability in verification of multiprecision arithmetic libraries
Master's thesis defence: Exploration of formal methods and their applicability in verification of multiprecision arithmetic libraries

114.
Martin Harásek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Ecological and Evolutionary Biology
Study Fields: Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Vegetace v okolí západní části Brněnské přehrady

115.
Lucie Harásková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Researching the Benefits of English Language Kindergarten Attendance

116.
Jakub Harašta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Theoretical Legal Sciences (4-years)
Field of Study: Law Information and Communication Technologies
Dissertation defense: Princip technologické neutrality v kybernetické bezpečnosti

117.
Linda Haraštová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Musicology
Bachelor's thesis defense: Alois Piňos a jeho elektroakustická a multimediální tvorba: Bruma

118.
Aneta Haratková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Horvitzův-Thompsonův odhad

119.
Miroslava Harmanová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Výtvarné dílo Jana Rostislava Stehlíka (1948–1999)

120.
Katarína Harnádková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Anthropology
Field of Study: Anthropology
Bachelor's thesis defense: Ektodermální markery testosteronu: Mikroskopická studie

121.
Jakub Harnoš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Animal Physiology
Dissertation defense: The Consequences of CK1ε-induced Phosphorylation of the Selected Components of the WNT/β-catenin Pathway: Structural Biology Point of View

122.
Jan Harnušek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Praxe ve způsobech vydávání knih současných českých spisovatelů fantastické literatury

123.
Michal Haršány
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defense: Analýza logistiky péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v rámci trombolytického programu

124.
Jakub Hasák
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Culture Management
Master's thesis defence: Strategický plán rozvoja kultúry v meste Holíč

125.
Ivo Hasala
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Education
Field of Study: Education
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u učitelek v mateřských školách

126.
Kristína Hasenöhrlová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Geography and Cartography
Field of Study: Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defense: Charakteristika morfometrických parametrů vodních toků napříč souostrovím Svalbard

127.
Ladislava Červinková maiden name: Ladislava Hasíková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Nursing
Field of Study: General Nurse
Bachelor's thesis defense: Akutní nežádoucí účinky radioterapie u dětí

128.
Kateřina Hasoňová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Analýza dopadů vybraného projektu cestovního ruchu

129.
Erik Hasprunár
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Master's thesis defence: Semi-automated Creation of a Business Information Model through Reverse Engineering

130.
Michal Haško
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Quantitative Methods in Economy
Field of Study: Mathematical and Statistical Methods in Economics
Master's thesis defence: Revízie HDP: vlastnosti a predikovateľnosť

131.
Barbora Hráčková maiden name: Barbora Hašková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Ortoptics
Bachelor's thesis defense: Vergenčně-akomodační synkinéza

132.
Dominik Hatala
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Kaz kořene zubu

133.
Mária Hatalová
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Information Technology Security
Master's thesis defence: Tool for forensic analyses of digital traces

134.
Veronika Haumerová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Bachelor's thesis defense: Souvislost self-monitoringu a postojů k sexuální nevěře

135.
Lenka Hauserová maiden name: Lenka Houfová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Dysfunkční rodina

136.
Sabina Hauserová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theory of Interactive Media
Master's thesis defence: Vztah obrazu a textu v postmoderní době – Médium knihy: knižní trailery a emoji poezie a překlady knih

137.
Ondřej Haváč
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Historical Sciences (4-years)
Field of Study: General History
Dissertation defense: Exil a identita: Komparace českého exilu v Rakousku a Švýcarsku po roce 1968

138.
Daniel Havel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Česko-slovenská měnová unie

139.
David Havel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education
Bachelor's thesis defense: Realizace sociálně-aktivizační služby pro rodinu s dětmi v Novém Jičíně
Bachelor's thesis defense: Realizace sociálně-aktivizační služby pro rodinu s dětmi v Novém Jičíně

140.
David Havelka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně–rehabilitační plán a postup po úraze měkkých tkání kolenního kloubu

141.
Jan Havelka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Archaeology
Field of Study: Archaeology
Bachelor's thesis defense: Spotřeba dřeva na středověké vesnické usedlosti.

142.
Jindřich Havelka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Ecological and Evolutionary Biology
Study Fields: Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Potenciál dna vysychavých toků pro obnovu populací vodních bezobratlých po obnovení průtoku

143.
Tomáš Havelka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Master's thesis defence: Tvorba hodnotvorného řetězce v podniku
Master's thesis defence: Tvorba hodnotvorného řetězce v podniku

144.
Hana Havelková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Osvojování českého jazyka žáky s odlišným mateřským jazykem z pohledu vyučujících

145.
Ilona Děchtěrenková maiden name: Ilona Havelková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Právní a ekonomické aspekty poskytování dotací územně samosprávnými celky

146.
Ivana Havelková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Poruchy přijmu potravy a jejich dopad na život člověka

147.
Kateřina Havelková maiden name: Kateřina Kouřilová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Nursing
Field of Study: General Nurse
Bachelor's thesis defense: Životní styl pacientů s roztroušenou sklerózou

148.
Kateřina Havelková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Aesthetics and Culture Studies
Master's thesis defence: Televize: estetika média a proměny vnímání

149.
Ludmila Havelková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Culture Management
Master's thesis defence: Vliv dramaturgického plánu na plánování v divadle

150.
Tereza Havelková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Substituty v současné muzejní praxi

151.
Kristína Haviarová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Analýza motivačního systému podniku

152.
Michaela Havířová maiden name: Michaela Bumbálková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv narušené komunikační schopnosti na školní úspěšnost a postavení žáka v kolektivu třídy na prvním stupni základní školy z pohledu pedagogů

153.
Lucie Havlásková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Tripartita v ČR

154.
Kateřina Havlátová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Využití magneziové suplementace v kurativní radioterapii prostaty - dozimetrická a klinická analýza

155.
Zuzana Havlická
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Archaeology
Field of Study: Archaeology
Master's thesis defence: Analýza rostlinných makrozbytků požárových vrstev dolního paláce na hradě Rokštejn

156.
Jakub Havlíček
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Archaeology
Field of Study: Archaeology
Bachelor's thesis defense: Analýza súboru kovových predmetov z hrádku Přímělkova

157.
Martin Havlíček
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Techniky modelování a vykreslování vlasů v reálném čase
Bachelor's thesis defense: Techniky modelování a vykreslování vlasů v reálném čase
Bachelor's thesis defense: Techniky modelování a vykreslování vlasů v reálném čase

158.
Robert Havlíček
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Intensive Care
Master's thesis defence: Střednědobý výsledek po akutní léčbě ischemické cévní mozkové příhodě

159.
Helena Radkovská maiden name: Helena Havlíčková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Legal Specializations
Field of Study: Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Nájem či pacht. Právní aspekty smluvního vztahu vlastníka nemovité věci při přenechání užití věci osobě za účelem zřízení užívacího práva k bytu třetí osobě

160.
Tereza Havlíčková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Mapové podklady v územním plánování

161.
Ondřej Havlík
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: How Comics Help to Develop Children's Visual Literacy

162.
Tomáš Havlík
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Study Fields: Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Dokumentární film Kočovníci

163.
Lenka Havlíková maiden name: Lenka Pilařová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Propojení vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce v 1. a 2. ročníku málotřídní školy

164.
Margita Havlíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Polish with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defense: Velký bratr v PRL a dnes

165.
Michaela Havlíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Czech Language and Literature for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Odkaz Ilji Hurníka dětem a hudební pedagogice

166.
Petra Havlíková maiden name: Petra Fišerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Role asistenta pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání

167.
Veronika Havlíková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Podnikatelský plán – rozšíření aktivit daného podniku

168.
Marek Havlín
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Hypoteční úvěry dle nové právní úpravy spotřebitelských úvěrů v České republice

169.
Nikola Havlová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philology
Field of Study: English Language and Literature
Master's thesis defence: The Gothic in Daphne du Maurier's Fiction

170.
Nikola Havlová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Charakteristika úrovně jazykových schopností dětí s vývojovou dysfázií

171.
Zuzana Havlová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Strategie učení se německému jazyku u žáků ZŠ – studie na jedné ZŠ v Třebíči

172.
Emil Havránek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

173.
Jan Kryštof Havránek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Právní úprava staveb k vodohospodářským melioracím pozemků

174.
Anna Havránková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Study Fields: English Language and Literature, General Linguistics
Bachelor's thesis defense: The Role of Stereotypes in Phonaesthetic Perception: Celtic Accents of English

175.
Linda Havránková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Catalan Language and Literature
Bachelor's thesis defense: La Ben Plantada d'Eugeni d'Ors: una guia per al Noucentisme

176.
Michaela Havránková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Slovní druhy v učivu na 1. stupni základní školy

177.
Jakub Havrila
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Zpracování dat z bezpečnostního monitoringu


I want to search the list of graduates and theses.