CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Lucie Kračmarová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: J. A. Komenský v odborné teorii a praxi střední školy.

2.
Ondřej Krafka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Floristický průzkum území západně od Znojma a jeho využití k tvorbě atlasu rostlin jako učební pomůcky

3.
Beáta Hemmelová maiden name: Beáta Krahulová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Surgery (4-years)
Field of Study: Surgery
Dissertation defense: Význam transrektální ultrasonografie v dispenzární péči časných forem karcinomu rekta

4.
Petr Krajáč
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Philosophy
Field of Study: Philosophy
Advanced Master's thesis defense: Pravda v lidské komunikaci

5.
Petr Krajáč
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: PhDr.
Degree programme: Philosophy
Field of Study: Philosophy
Advanced Master's thesis defense: Aktuální problémy pravdy - Filosofická analýza

6.
Ivo Krajc
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Role aplikace Pokémon Go v každodennosti uživatelů

7.
Radek Krajči
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Study Fields: Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Strategie kampaní dvou nejúspěšnějších kandidátů na prezidenta ČR v roce 2018

8.
Lenka Krajčovičová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Innocence in Dystopias

9.
Olga Krajčovičová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Spektroskopické metody současnosti

10.
Veronika Krajčovičová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Translation and Interpreting
Field of Study: Spanish-language Translation
Master's thesis defence: El humor en la traducción audiovisual de la serie animada Los Simpson: Comparación de las estrategias en la traducción checa y la española

11.
Miroslav Krajíček
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Computer Graphics
Master's thesis defence: Podobnostní metody pro rozpoznávání akcí v 3D pohybových datech

12.
Hana Krajíčková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza morfologicko-syntaktické roviny u dětí s vývojovou dysfázií

13.
Lucie Krajíčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Physics
Field of Study: Medical Physics
Bachelor's thesis defense: Studium změny povrchové teploty obličeje po požití kapsaicinu pomocí termokamery

14.
Pavla Krajíčková maiden name: Pavla Dokoupilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Matematics (4-years)
Field of Study: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
Dissertation defense: Meta-analýza klinických pokusů

15.
Anida Krajina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economy and Management (4-years)
Field of Study: Business Economy and Management
Dissertation defense: Interpretace online spotřebitelského chování z perspektivy neurovědy o spotřebiteli - mezigenerační studie

16.
Vojtěch Krajňanský
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Mathematical Informatics
Bachelor's thesis defense: Finding evidence for unsubstantiated claims on Wikipedia

17.
Radka Krajsová maiden name: Radka Martykánová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Physiotherapy
Master's thesis defence: Výsledky léčebné rehabilitace u pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu dle tělesné hmotnosti

18.
Adam Král
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: The use of Krashen's hypotheses of language acquisition in videogames

19.
Daniel Král
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Political Science
Field of Study: Political Science
Master's thesis defence: Alternativní způsoby predikování volebních výsledků

20.
Jaroslav Král
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Generativita v mladé dospělosti v kontextu osobnostních rysů

21.
Jiří Král
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Study Fields: Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Vyobrazování politických stran na Parlamentních listech před volbami do Poslanecké sněmovny 2017

22.
Martin Král
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Prostředky proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v českém trestním právu

23.
Vojtěch Král
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Physical Education and Sport (combination/specialization: Ice hockey referee)
Bachelor's thesis defense: Historie českého hokeje na mistrovství světa

24.
Zdeněk Král
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Chemistry
Field of Study: Chemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava nanoskopických struktur na bázi CeO2 metodou elektrostatického zvlákňování

25.
David Králíček
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Antikariogenní vlastnosti proteinů obsažených v mateřském mléce

26.
Adam Králík
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Analysis of the Islamic State Propaganda: Dabiq Magazine Case Study

27.
Michal Králík
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Formulování politiky Demokratické progresivní strany vůči ČLR: Cesta k volbám 2016

28.
Lucie Králíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Právně volné dítě. Právně sociologická analýza

29.
Michaela Králíková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Master's thesis defence: Návrh podnikatelského záměru - jazyková škola

30.
Sabina Králíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Rozvázání pracovního poměru z důvodů spočívajících v porušení povinností zaměstnance

31.
Alžběta Králová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Vnímání uměleckého tlumočení divadla u neslyšících

32.
Aneta Králová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Elipsa

33.
Denisa Králová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Přínosy účasti ve studentské organizaci pro uplatnění na trhu práce

34.
Kateřina Králová maiden name: Kateřina Hallangová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Nursing
Field of Study: General Nurse
Bachelor's thesis defense: Pacient na ambulanci úrazové chirurgie

35.
Ludmila Bábíková maiden name: Ludmila Králová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Political Science
Field of Study: Political Science
Bachelor's thesis defense: Politická participace žen v rámci strany KDU-ČSL

36.
Martina Walczysko maiden name: Martina Králová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Postoje pomáhajících pracovníků k zahradní terapii u seniorů s diagnózou demence

37.
Romana Králová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Dentální hygiena u dětí od narození do 3 let

38.
Růžena Heřmánková maiden name: Růžena Králová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Motivace a rozvoj mluvení a psaní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka

39.
Sabina Králová maiden name: Sabina Přikrylová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Warren Miller - The Cool World

40.
Sabina Králová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Ceny mobilních telefonních služeb v zemích OECD

41.
Vladimíra Králová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Pre-school and After-school Education
Field of Study: Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Výchova k šetrnému způsobu života v mateřské škole

42.
Andrea Kramecová
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Marketingový mix internetového obchodu na různých zahraničních trzích

43.
Tereza Kramplová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s popáleninami

44.
Anna Balcarová maiden name: Anna Krásenská
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: JUDr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Náklady civilního soudního řízení

45.
Denisa Krásná
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philology
Field of Study: North-American Culture Studies
Master's thesis defence: Literary Representation of Gender Violence against Marginalized Women in Contemporary North-American Literature

46.
Peter Krasňan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Stream data processing in smart grids

47.
Jaroslav Kratina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Master's thesis defence: Pracovně-integrační sociální podnik: případová studie Elite Gym Brno

48.
Eliška Krátká
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Historical Sciences (4-years)
Field of Study: Auxiliary Historical Sciences
Dissertation defense: Ženské řády a kongregace 20. a 21. století v českých zemích. Správa a fungování ženských řádů na příkladu Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

49.
Lucie Krátká maiden name: Lucie Kosičková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Výuka matematiky a školská reforma v Československu v letech 1945-1953

50.
Tereza Krátká
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Political Science
Field of Study: Political Science
Bachelor's thesis defense: Vztah státu a církve ve Francii: koncept laïcité v současnosti

51.
Terezie Krátká maiden name: Terezie Měchurová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Hodnocení systému zaměstnaneckých benefitů z hlediska potřeb zaměstnanců ve vybrané firmě

52.
Daniel Krátký
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Film and Audio-Visual Culture Studies
Bachelor's thesis defense: Parní válec na křižovatce poetik: Formenovo Hej-Rup! jako film čtyř tvůrců

53.
Jan Krátký
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philosophy (4-years)
Field of Study: Study of Religions
Dissertation defense: The constitutive role of materiality in a ritual and religious cognition

54.
David Kratochvíl
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Master's thesis defence: Inovační management

55.
Martin Kratochvíl
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Podávání a doručování (ve správním řízení)

56.
Michal Kratochvíl
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Bachelor's thesis defense: Sociální sítě jako prostředek propagace ve sportovním prostředí

57.
Štefan Kratochvíl
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Heteronomie estetické hodnoty hudby Petera Kivyho

58.
Tadeáš Michal Kratochvíl
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Dokumentaĺnyj roman kak osobyj subžanr sovremennoj russkoj istoričeskoj prozy na primere proizvedenija "Zimnjaja doroga" Leonida Juzefoviča

59.
Tomáš Kratochvilla
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Public Administration Informatics
Bachelor's thesis defense: Expertní systémy v právu

60.
Anna Šulcová maiden name: Anna Kratochvílová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Pre-school and After-school Education
Field of Study: Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Pohyb a výživa v prevenci obezity u předškolních dětí

61.
Karolína Kratochvílová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Presbyakuzie u seniorů

62.
Kateřina Vašíčková maiden name: Kateřina Kratochvílová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Anatomy, Histology and Embryology (4-years)
Field of Study: Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defense: Úloha buněčného stresu v senescenci a maligní transformaci

63.
Lucie Kratochvílová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Quantitative Methods in Economy
Field of Study: Mathematical and Statistical Methods in Economics
Master's thesis defence: Vliv komunikace na tvorbu koluzí v oligopolech

64.
Lucie Kratochvílová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová biostratigrafie a mikrofacie famenu v Mramorovém lomu u Křtin

65.
Monika Kratochvílová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Master's thesis defence: Modelování účinnosti programu screeningu karcinomu děložního hrdla

66.
Pavla Kratochvílová
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Parallel and Distributed Systems
Master's thesis defence: Webová služba pro porovnání souborových archivů

67.
Tereza Kratochvilová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Deutsche Präpositionen mit Genitiv
Bachelor's thesis defense: Deutsche Präpositionen mit Genitiv

68.
Iveta Krausová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Study Fields: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Utrpení spalovače mrchopěvců: Hrůza, šílenství a pocit životní nejistoty ve vybraných dílech české literatury

69.
Terézia Krausová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

70.
Vít Kraváček
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Japonská populární kultura a možnosti jejího využití v estetické výchově
Master's thesis defence: Japonská populární kultura a možnosti jejího využití v estetické výchově

71.
Zdeňka Kraváčková maiden name: Zdeňka Kocmanová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestněprávní postih domácího násilí

72.
Zdeňka Täuberová maiden name: Zdeňka Kravčenková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Další vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách

73.
David Krayzel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Bachelor's thesis defense: BABA-indukované změny transkriptomu rajčete

74.
Michal Krčál
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economy and Management (4-years)
Field of Study: Business Economy and Management
Dissertation defense: Hodnocení efektivnosti podnikových portálů
Dissertation defense: Hodnocení efektivnosti podnikových portálů

75.
Denisa Krčálová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Legal Specializations
Field of Study: Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Praktická studie - převod akcií na jméno

76.
Markéta Krčilová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Environmental Humanities
Study Fields: Environmental Studies, Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Lidé bez domova a předměty, které vlastní: Pilotní studie pro navazující etnografický výzkum

77.
Lenka Matějková maiden name: Lenka Krčková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití Snoezelen konceptu při edukaci žáků s těžkým mentálním postižením

78.
Ondřej Krčma
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematics
Bachelor's thesis defense: Šifrování pomocí eliptických křivek

79.
Lenka Krčmová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Basics of Social Studies for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Porovnání hudebních znalostí dětí v základních uměleckých školách a v domech dětí a mládeže

80.
Jan Kredba
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Směnečné vyplňovací právo

81.
Dominika Krejcarová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Translation of Vulgarisms and Slang in Contemporary Fiction

82.
Adam Krejčí
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Nové bioinformatické metody pro globální analýzu peptidových knihoven

83.
Barbora Krejčí
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Zvládání zátěžových situací a výkonová motivace jezdců a spolujezdců rally

84.
Bohumil Krejčí
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Political Science
Study Fields: International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Případová studie organizace Lidových mudžahedínů v období 1981 - 2018

85.
Darina Krejčí
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Chvění

86.
Dominika Krejčí
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vliv aproximací bit-vektorů na výkon nástroje Z3

87.
Ivanka Krejčí maiden name: Ivanka Ševčíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Význam domácí přípravy u dětí se specifickými poruchami učení.

88.
Karla Krejčí
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Bachelor's thesis defense: Komparace daňového systému České republiky a vybrané země Evropy

89.
Karolína Krejčí
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Využití interaktivních tabulí v hodinách francouzského jazyka na základní škole

90.
Kateřina Štefková maiden name: Kateřina Krejčí
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití interaktivní tabule ve výchovně-vzdělávacím procesu dětí v přípravném stupni základní školy speciální

91.
Klára Krejčí maiden name: Klára Lelková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Fakta o majetkovém narovnání státu s církvemi

92.
Magdalena Krejčí
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Aesthetics and Culture Studies
Master's thesis defence: Hranice abstrakce a figurace: estetické probémy

93.
Markéta Krejčí
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: European Studies
Master's thesis defence: Česká republika a její role ve SZBP Evropské unie ve vztahu k Ruské federaci

94.
Martin Krejčí
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Geography and Cartography
Field of Study: Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Dynamické grafické proměnné ve 3D mapách

95.
Nikola Krejčí
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Zur deutschen Aussprache eines tschechischen Muttersprachlers - Erfahrungen bei der Ausspracheschulung und Korrektur

96.
Veronika Krejčí
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Specifika práce slow žurnalistů a význam slow journalismu v současném mediálním prostředí optikou českých a slovenských novinářů

97.
Vítězslav Krejčí
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Study Fields: Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Vznik zpravodajského příspěvku v České televizi

98.
Hana Krejčiříková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Zpracování odběrů plné krve v letech 2016 – 2017

99.
Anna Krejčová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující právní formy neziskových organizací

100.
Dominika Krejčová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Phraseologie und Tiersymbolik. Dargestellt an Phrasemen mit den Komponenten Hund, Pferd und Löwe im Deutschen und Tschechischen

101.
Kamila Krejčová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Culture Management
Master's thesis defence: Fenomén youtuber: od videoklipu k individuální produkci na YouTube

102.
Monika Krejčová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Veřejně přístupné účelové komunikace

103.
Šárka Vozábová maiden name: Šárka Krejčová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Inkluzivní vzdělávání na vybrané základní škole

104.
Barbora Krejsová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Systém zaměstnaneckých výhod v konkrétním podniku

105.
Barbora Skoumalová maiden name: Barbora Krejsová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi rigiditou přesvědčení matek, vnímanou blízkostí vztahu matka – dítě, pocitem bezmoci a depresivním prožíváním matek dětí s vrozenou vývojovou vadou srdce

106.
Kristýna Krejsová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Musicology
Bachelor's thesis defense: Rozvoj hudebnosti dětí waldorfské školy. Přístup rodičů

107.
Barbora Krejzlová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Zjišťování výživových zvyklostí a vybraných antropometrických údajů u mentálně postižených sportovců

108.
Beata Krenželoková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Sarcasm in the TV Series Sherlock

109.
Vendula Kreplová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Film and Audio-Visual Culture Studies
Master's thesis defence: Daredevil: Podoba klasického vyprávění v superhrdinském seriálu Netflixu

110.
Tomáš Kret
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Lobbying ve veřejném sektoru

111.
Denisa Kreuzziegerová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Mezisektorové partnerství nestátních neziskových organizací a firem z pohledu konceptu Corporate Social Responsibility

112.
Magdaléna Krhutová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Streptococcus pneumoniae jako původce invazivních onemocnění

113.
Tadeáš Krch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Tendence ve vývoji slovní zásoby na Ostravsku

114.
Jozef Krcho
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Uživatelské administrativní rozhraní pro fast/stream data platformu

115.
Kristína Krchová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Master's thesis defence: Lean management

116.
Michaela Krchová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Úloha buněčné proliferace v regulaci buněčné odpovědi na aktivaci Ah receptoru

117.
Nicole Krinková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: European Studies
Master's thesis defence: Národní fronta a role evropské integrace ve francouzských prezidentských a parlamentních volbách 2017

118.
Zuzana Krippelová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Knihy z pozostalosti Františka Táborského v Ústrednej knižnici FF MU. Komentovaný súpis vybranej časti tohto fondu a návrh jeho využitia

119.
Daniela Kristeková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Detekce a charakterizace ostrova patogenity s geny edinB a etd u vybraných kmenů Staphylococcus aureus

120.
Jana Kristiánová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Study Fields: Geography and Cartography with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Obraz islámu a muslimů v učebnicích zeměpisu.

121.
Michaela Kristlová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Analýza vývoje řeči dítěte předškolního věku s Landau-Kleffnerovým syndromem

122.
Nikola Krišteková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Political Science
Study Fields: European Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Analýza fungovania Leteckej záchrannej služby v Českej republike

123.
Karolína Krištofíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Study Fields: English Language and Literature, Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: The Use of Cooperative Principle in a Courtroom

124.
Iva Krištofová maiden name: Iva Řezáčová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Psychology (4-years)
Field of Study: Social Psychology
Dissertation defense: Prediktory subjektivních zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím v pubescenci

125.
Pavlína Doležalová maiden name: Pavlína Krištofová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Zdravý životní styl středoškoláků

126.
Dominik Krivák
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Archaeology
Field of Study: Archaeology
Bachelor's thesis defense: Avarské pohrebisko v Šebastovciach

127.
Jaroslav Krivda
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

128.
Viera Sandecká maiden name: Viera Križalkovičová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defense: Vytvoření prognostiského panelu u nově diagnostikovaných monoklonálních gamapatií

129.
Viktor Križo
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Dissertation defense: Inkluzívna podpora potrieb u detí v riziku v školskom prostredí

130.
Peter Krkoška
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

131.
Lucia Krkošková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Chemistry
Field of Study: Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Osud conazolových fungicidů v půdním prostředí - role organického uhlíku a dalších faktorů

132.
Simona Krmíčková maiden name: Simona Kuboušková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Master's thesis defence: Vývoj izotopů Pb ve svrchním plášti Českého masivu

133.
Kristina Krnáčová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Sociology
Study Fields: Public Policy and Human Resources, Sociology
Bachelor's thesis defense: Spokojenost zaměstnanců vybrané organizace s nastavením systému benefitů

134.
Kateřina Krobová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Trestní právo mladistvých v období 1. ČSR

135.
Barbora Kročilová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Zadluženost obcí v České republice a ve Francii

136.
Eva Dobešová maiden name: Eva Kročilová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Střet exekučního a insolvenčního řízení

137.
Klára Kročová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Study Fields: Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Primární a sekundární ekotoxické efekty biouhlu v půdě

138.
Michael Kroker
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physics
Field of Study: Plasma Physics
Master's thesis defence: Příprava a charakterizace nanolaminátních tenkých vrstev

139.
Iva Krombholzová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philology
Field of Study: English Language and Literature
Master's thesis defence: Czech and Slovak fanfiction translation: The social dimension

140.
Vlastimil Kropáč
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Přístroje na měření vrcholové lámavosti brýlových čoček

141.
Martina Krošová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Environmental Humanities
Field of Study: Environmental Studies
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření a environmentální angažovanost

142.
Eva Hroboňová maiden name: Eva Kroulíková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Řízení lidských zdrojů

143.
Dominik Kroupa
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Podnikatelský plán

144.
Michal Kroupa
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Master's thesis defence: Analýza tvorby zisku podniku

145.
Nikodém Kroupa
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Automatizace workflow pro Adobe Illustrator

146.
Iva Kroupová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Topografie kostelní sítě na území volyňského děkanátu do doby husitské

147.
Jana Kroupová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education
Bachelor's thesis defense: Mladá maminka versus její starší já

148.
Michaela Zářecká maiden name: Michaela Kroupová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Sociology
Field of Study: Sociology
Master's thesis defence: Socioprostorová analýza města Pardubice v roce 2011 a některé změny jeho socioprostorové struktury mezi lety 2001 a 2011
Master's thesis defence: Socioprostorová analýza města Pardubice v roce 2011 a některé změny jeho socioprostorové struktury mezi lety 2001 a 2011
Master's thesis defence: Socioprostorová analýza města Pardubice v roce 2011 a některé změny jeho socioprostorové struktury mezi lety 2001 a 2011

149.
Marika Kroutilová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary and Language School Teacher Training in Russian Language
Master's thesis defence: Neuromýty ovlivňující práci učitele

150.
Vít Kroutl
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Physical Education and Sport (combination/specialization: Football referee)
Bachelor's thesis defense: Status rozhodčího fotbalu a jeho role ve společnosti

151.
Simona Krpálková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Master's thesis defence: Ekonomická analýza vybraného podniku

152.
Denisa Krpatová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Translation and Interpreting
Field of Study: German-language Translation
Master's thesis defence: Übersetzung ausgewählter Reden der Bundeskanzlerin Angela Merkel

153.
Kristína Kršáková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Midwifery
Field of Study: Midwife
Bachelor's thesis defense: Prenatální komunikace kresbou

154.
Marie Kršáková
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Vliv proteinové diety a programu výživový management na změnu výživových návyků

155.
Zuzana Kršáková
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Role fyzioterapeuta u para hokejistů

156.
Ján Krška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Problém modernizácie Číny v knihe Totem vlka

157.
Júlia Kršková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Mediterranean Studies
Bachelor's thesis defense: Incest v antickom Stredomorí

158.
Markéta Kršková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: BBC TV series Miranda: Analysis of the Czech Subtitles

159.
Veronika Kršková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Geology
Field of Study: Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Původ důlních vod v oblasti zrušeného dobývacího prostoru Zbýšov u Brna

160.
Vladislava Kršková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Zkušenosti italských pedagogů s inkluzivním vzděláváním

161.
Ludmila Krulišová maiden name: Ludmila Troubilová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Musicology
Master's thesis defence: Brünner Musikverein (1862-1939) - činnost a význam hudebního spolku v multikulturním Brně na přelomu 19. a 20. století

162.
Martin Krumpoch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Ústní jednání v řízení o přestupcích

163.
Magdaléna Krupanová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Master's thesis defence: Návrh inovační strategie výrobního podniku

164.
Simona Krupčíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Chemistry
Field of Study: Chemistry
Bachelor's thesis defense: Syntéza substituovaných tetrafluoroethyl sulfinátů a jejich využití v medicinální chemii

165.
Kateřina Krupičková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Problematika nedostatku mužů učitelů na 1. stupni ZŠ

166.
Barbora Krupová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Ortoptics
Bachelor's thesis defense: Kvalita života pacienta po operaci strabismu

167.
Veronika Kruppová maiden name: Veronika Brisudová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Vývoj komunikačních schopností u dětí se sluchovým postižením

168.
Michaela Krušinová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in History, Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
Master's thesis defence: Vybrané kapitoly z dějin premonstrátského řádu

169.
Jan Krůta
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Study Fields: Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Bachelor's thesis defense: Kinematická analýza trhu soupažného

170.
Martina Falešníková maiden name: Martina Krutílková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Change of Personal Values and World Views: Czech Students Returning Home from Overseas
Master's thesis defence: Changes of Personal Habits and Lifestyle Affecting Czech Students with Overseas Experience

171.
Tomáš Krutý
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Mathematical Informatics
Bachelor's thesis defense: Ensembles for anomaly detection

172.
Miroslav Kružík
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Information Technology Security
Master's thesis defence: Adaptivní síťové útoky

173.
Lenka Kružíková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Pedagogové vedoucí školní noviny a jejich pojetí mediální gramotnosti, mediální výchovy a žákovského média

174.
Zdeněk Krychtálek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Srovnávání efektivní dávky na PET/MR a CT

175.
Nela Krystyníková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Profil návštěvníka obce Velké Karlovice

176.
Anna Kryštofová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Chemistry
Field of Study: Material Chemistry
Master's thesis defence: Syntéza bimetalických nanočástic na bázi niklu


I want to search the list of graduates and theses.