CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Marek Měchura
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Legal Specializations
Field of Study: Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Klamání spotřebitelů v médiích

2.
Vítězslav Měchura
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Intensive Care
Master's thesis defence: Ukazatelé vhodné frekvence endotracheálního odsávání u pacientů na umělé plicní ventilaci

3.
Terezie Krátká maiden name: Terezie Měchurová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Hodnocení systému zaměstnaneckých benefitů z hlediska potřeb zaměstnanců ve vybrané firmě

4.
Zuzana Měřínská
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Likvidace banky


I want to search the list of graduates and theses.