CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
David William Mac Gillavry
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philosophy (4-years)
Field of Study: Study of Religions
Dissertation defense: Keeping God's secrets: On the Psychology of Secrecy in Religion

2.
Martin Macák
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Master's thesis defence: Nástroje na práci s velkými daty

3.
Lucia Macášková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Statistics and Data Analysis
Master's thesis defence: Stochastické procesy v analýze přežití

4.
Pavel Macek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Pohybový a výživový režim žáků v 5. ročníku ZŠ

5.
Petr Macek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Reakční rychlost osob participujících ve vybrané sportovní disciplíně

6.
Olga Macíčková maiden name: Olga Shytova
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philology
Field of Study: Ukrainian Language and Literature
Master's thesis defence: Česko-ukrajinská terminologie sémantického pole Aerofony

7.
Ondřej Macík
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Geography and Cartography
Field of Study: Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Páteřní městské dráhy ve střední Evropě

8.
Petra Macíková Jindrová maiden name: Petra Zemánková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Education
Field of Study: Andragogy
Master's thesis defence: Využití sociálních sítí ve firemním vzdělávání

9.
Matúš Macko
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Support v graph mining

10.
Magdaléna Macková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Quantitative Methods in Economy
Field of Study: Mathematical and Statistical Methods in Economics
Master's thesis defence: Modelování dynamiky vztahu ekonomického růstu a nezaměstnanosti

11.
Nikola Macková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Education
Bachelor's thesis defense: Spolupráce učitelů v Montessori MŠ

12.
Zuzana Macounová maiden name: Zuzana Melišová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

13.
Peter Macsek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Role NDRG1 v patogenezi nádorových onemocnění

14.
Vendula Macurková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Czech Language and Literature for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na ZŠ

15.
Petra Macurová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defense: Demonstrativa ten a tento a jejich italské ekvivalenty il, questo a quello

16.
Šimon Mačejovský
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Trendy v oblasti finančných technológií

17.
Petra Mačková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Ecological and Evolutionary Biology
Study Fields: Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Planimetrické výpočty v příkladech

18.
Mária Madajová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Political Science
Study Fields: European Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Australská imigrační a azylová politika

19.
Dominik Madea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Chemistry
Field of Study: Organic Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj senzorů oxidu uhelnatého

20.
Roman Madeja
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Specifické skutkové podstaty trestního práva v letech 1948-1989
Master's thesis defence: Specifické skutkové podstaty trestního práva v letech 1948-1989

21.
Zuzana Maděrová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Adults
Master's thesis defence: Změny v životě seniorů po cévní mozkové příhodě

22.
Alexandra Maděryčová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Problém dezinformačních médií

23.
József Madurkay
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Komparace přístupu národních ústavních soudů k zásadě přednosti unijního práva

24.
Terézia Magdolenová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Vliv tréninkového procesu v Muay thai na rozvoj bolestivých stavů hybného systému

25.
Jana Magerová maiden name: Jana Řehulková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Dissertation defense: Školní psycholog v inkluzivním prostředí základní školy

26.
Veronika Magerová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Finance Mathematics
Master's thesis defence: Dynamické programování: teorie a příklady

27.
Pavla Magurová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defense: Daltonské prvky ve výuce fyziky v 6. ročníku ZŠ

28.
Jakub Mahdal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: The origin and development of skateboarding subculture
Bachelor's thesis defense: The origin and development of skateboarding subculture

29.
Kristýna Mahoušková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: La prise de conscience des femmes dans les oeuvres de Ken Bugul et de Calixthe Beyala

30.
Jan Mach
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Kinanthropology (4-years)
Field of Study: Kinanthropology
Dissertation defense: Podíl hodnotových orientací na aktuálním sportovním výkonu u dráhových cyklistů

31.
Tomáš Mach
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Study Fields: English Language and Literature, German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Lexical Priming as an Approach to Meaning Analysis: The Case of Adverb Modifiers of Verbs in the Troponymical Relation

32.
Dušan Macháč
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Study Fields: Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Pilotní ověření intervenčního programu zaměřeného na rozvoj silové vytrvalosti dolních končetin v atletice

33.
Martin Macháč
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Information Technology Security
Master's thesis defence: Průběžná integrace a průběžná dodávka/nasazení projektu KYPO

34.
Kateřina Macháčková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Aesthetics and Culture Studies
Master's thesis defence: Vztah etiky a estetiky v Shakespearově Kupci Benátském

35.
Marie Drápalová maiden name: Marie Macháčková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Bachelor's thesis defense: Morální úsudek předškoláka vůči poškozování přírody v kontextu přejímání perspektivy

36.
Tereza Macháčková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Social Work
Master's thesis defence: Integrační sociální podnikání: přínosy a limity z pohledu zainteresovaných osob

37.
Ilona Brabencová maiden name: Ilona Machačová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Mimořádně nadané dítě v systému základního a středního školství

38.
Markéta Machačová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní charakteristiky a self-efficacy ve vztahu s relapsem v průběhu substituční udržovací terapie u závislých na heroinu

39.
Dominika Machajdíková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

40.
Eva Machálková maiden name: Eva Růžičková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Odůvodnění správního rozhodnutí

41.
Radka Machálková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Význam základních škol při zdravotnických zařízeních v České republice

42.
Růžena Machálková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Study Fields: Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Interpretace proměn motivů a sociální identity postavy Karla Kopfrkingla ve snímku Spalovač mrtvol

43.
Sylva Machálková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Hodnocení jako motivační faktor ve výuce cizích jazyků v případové studii žákyně z Montessori školy

44.
Eva Machalová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Diagnostika slovní zásoby u dětí raného věku

45.
Irena Floriánová maiden name: Irena Machalová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
Master's thesis defence: Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (případová studie základní školy hlavního vzdělávacího proudu)

46.
Jana Machalová maiden name: Jana Klimešová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Některé rysy mluvených projevů dětí na 1. stupni ZŠ

47.
Veronika Machalová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

48.
Pavel Macháň
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně – rehabilitační plán a postup u pacienta s impingement syndromem ramenního kloubu

49.
Jan Macharáček
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Master's thesis defence: Hodnocení konkurenceschopnosti podniku s použitím finanční analýzy

50.
Tereza Machátová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Blended Learning als Unterstützungsmethode bei der Förderung des Leseverstehens im Fremdsprachenunterricht

51.
Tereza Machátová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Translation and Interpreting
Field of Study: Russian-language Translation
Master's thesis defence: Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti transformačních technologií.

52.
Jan Machek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Facebook Marketing a kampaně dané společnosti

53.
Adéla Machelová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Změny genomu indukované expresí fragilních míst a ztrátou genů kódujících proteiny asociované s chromatinem

54.
Anna Soldánová maiden name: Anna Machová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Návrh expozice "Ze života Berchtoldů"

55.
Kateřina Machová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Porozumění psanému textu u dětí s odlišným mateřským jazykem na ZŠ

56.
Michaela Machová maiden name: Michaela Rohoňová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Theoretical Legal Sciences (4-years)
Field of Study: Criminal Law
Dissertation defense: Legalizácia príjmu z trestnej činnosti

57.
Petra Machů maiden name: Petra Ondrášová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Systémy alternativní a augmentativní komunikace a jejich možnosti využití u žáků základní školy speciální

58.
Andrea Machurová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Místní poplatky a jejich efektivnost - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek za ubyvací kapacity

59.
Kristýna Machýčková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vliv nedostatečných finančních prostředků na vzdělávání adolescentů

60.
Duc Dung Mai
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Political Science
Study Fields: International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Volební potenciál a perspektiva mladých Vietnamců v ČR

61.
Monika Majdaffová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Dopady extrémních událostí na světovou populaci

62.
Marie Majdičová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Study Fields: Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Jak se žije pod značkou UNESCO? Zhodnocení pětadvaceti let členství Telče - Soubor rozhovorů pro Deníky Vysočina

63.
Dalibor Majer
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Zákaz zatížení a zákaz zcizení při sjednávání hypotečního úvěru

64.
Lukáš Majerčák
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

65.
Jitka Majerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Jazyk a styl internetových magazínů o módě

66.
Kamila Majerová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Očekávání přivádějící sociální pracovníky městského úřadu obce II. typu do dilematických situací

67.
Michal Majeský
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

68.
Barbora Majkútová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

69.
Jakub Majoroš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Japanese Language and Culture
Bachelor's thesis defense: Vplyv západu na japonský imperializmus

70.
Kristína Majorošová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Master's thesis defence: Pilotní posouzení říčních sedimentů toku Jihlavy z pohledu výskytu prvkových anomálií

71.
Marie Makariusová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza přístupu k žákům s poruchou autistického spektra na základní škole speciální

72.
Erika Makarová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Historical Sciences (4-years)
Field of Study: Archaeology
Dissertation defense: Halštatská fáza pohrebiska v Moravičanoch

73.
Ekaterina Makhneva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Advanced Materials and Nanosciences
Field of Study: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
Dissertation defense: Interaction of proteins with plasmachemically prepared surfaces

74.
Markéta Makovická
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Stanoveni dimer-monomerní rovnováhy regulační domény lidské tyrosin hydroxylázy

75.
Kateřina Malá maiden name: Kateřina Dostálková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Možnosti korekce anizometropie a iatrogenní presbyopie u dětského pacienta po operaci kongenitální jednostranné katarakty

76.
Lenka Malá
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Proces vyhledávání a hodnocení informací u žáků šestých tříd základních škol

77.
Magdaléna Malá
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Motiv cirkusu v tvorbě Františka Tichého a Jana Baucha

78.
Petra Malá maiden name: Petra Dolejší
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Entwicklung der Mädchenheldin und Arbeit mit dem Buch „Gretchen Sackmeier“ im DaF Unterricht

79.
Radka Svoradová maiden name: Radka Malá
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Education
Field of Study: Education
Master's thesis defence: Neúspěšní žáci na střední škole

80.
Tereza Malá
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Intensive Care
Master's thesis defence: Zkušenosti všeobecných sester s péčí o cizince na jednotkách intenzivní péče

81.
Tereza Malá
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Culture Management
Master's thesis defence: Arnoldova vila, současnost a reflexe ekonomických aspektů budoucího využití

82.
Roman Maláč
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Privatizace bezpečnosti: hrozba nebo příležitost?

83.
Jindřiška Malafová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Culture Management
Master's thesis defence: Umělec jako respondent na internetové síti a jeho sebeprezentace online

84.
Roman Malach
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: PhDr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Ethnology
Advanced Master's thesis defense: Tradiční způsoby požární ochrany na moravském venkově a jejich inovace do konce 19. století (teze disertační práce)

85.
Radovan Malachta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Polygamie z pohledu mezinárodního práva soukromého

86.
Karel Malaník
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Zajištění daně

87.
Vendula Malaníková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Adults
Master's thesis defence: Vliv Alzheimerovy nemoci na pečující rodinu

88.
Lucie Šímová maiden name: Lucie Malárová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Profylaktické ozáření mozkovny u leukémií

89.
Tatiana Malatincová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Psychology (4-years)
Field of Study: Clinical Psychology
Dissertation defense: Dimensions of Procrastination: A Theoretical and Empirical Breakdown of the Procrastination Construct

90.
Mathapelo Mologadi Malatji
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management (Eng.)
Master's thesis defence: Social networking and its Impact on New Product Development within the Consumer Electronics Industry
Master's thesis defence: Social networking and its Impact on New Product Development within the Consumer Electronics Industry

91.
Barbora Malcová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

92.
Leoš Malec
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Možná východiska z krizových situací ve školním prostředí

93.
Tomáš Maleček
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Lichtenštejnové a Moravskotřebovsko v letech 1622–1732

94.
Lada Malechová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Oblast pasivní slovní zásoby u dospělých osob

95.
Dominika Malejčíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Sexuálna identita LGB a postoj dospelých heterosexuálnych respondentov voči nim (Komparatívna štúdia Brazílie a Slovenska)

96.
Silvie Malendová maiden name: Silvie Dočkalová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Inovace výuky praktického vyučování oboru malíř a lakýrník

97.
Antonina Malgina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Vznik a vývoj náboženského samizdatu ve Vysokopetrovském klášteře v Moskvě v l. 1920-1959
Master's thesis defence: Projekt dokumentárního filmu - Káťa

98.
Jakub Malík
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Využití balanced scorecard při řízení a rozvoji podniku
Bachelor's thesis defense: Využití balanced scorecard při řízení a rozvoji podniku

99.
Michael Malík
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Study Fields: Media Studies and Journalism, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Soudobá španělská protiteroristická politika

100.
Adéla Vodičková maiden name: Adéla Malíková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

101.
Anna-Marie Malíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Chemistry
Study Fields: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Sbírka úloh pro Repetitorium středoškolské chemie

102.
Dana Malinková maiden name: Dana Pimparová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Tvorba interních účetních směrnic podniku

103.
Zuzana Malinská
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj komunikačních schopností u osob s afázií

104.
Jan Malíř
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Bachelor's thesis defense: Financování novodobých olympijských her
Bachelor's thesis defense: Financování novodobých olympijských her

105.
Lenka Malířová maiden name: Lenka Pazderová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Land Registry Administration)
Bachelor's thesis defense: Vklad práv do katastru nemovitostí z pohledu praxe

106.
Grygorii Maliukov
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Sociology
Field of Study: Sociology
Bachelor's thesis defense: Kolektivní paměť a koncept národa na příkladu Ukrajiny (Hladomor 1932 - 1933)

107.
Sára Maloušková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Funkčnost Assessment center jako nástroje výběrového řízení

108.
Jakub Malý
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Vytěžování osobních informací pro cílenou reklamu

109.
Václav Malý
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Právní úprava postavení Vojenské policie v přípravném řízení

110.
Klára Mamojková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Film and Audio-Visual Culture Studies
Bachelor's thesis defense: Nutprodukce a koncept inovácie v českom produkčnom prostredí

111.
Josef Mana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi morfometrií mozku a kognitivním výkonem u pacientů otrávených methanolem

112.
David Maňák
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

113.
Dagmar Maňáková maiden name: Dagmar Zuščáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Vývoj komunikačních dovedností u žáka s poruchou autistického spektra

114.
Veronika Knížová maiden name: Veronika Maňáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Banánové děti

115.
Anna Maňásková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Historical Sciences
Study Fields: Archival Studies, Ethnology
Bachelor's thesis defense: Archiv obce Břestek - inventář k fondu

116.
Kateřina Maňasová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: A Teacher's Life History: Major Changes through one's Career from the Perspective of Older Teachers

117.
Ladislava Mandelíčková maiden name: Ladislava Mečárová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj fonematického uvědomování u dětí s vývojovou dysfázií dle metodiky Elkonina

118.
Radek Mandlík
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: CORE trénink v kondiční přípravě bezpečnostních složek

119.
Matúš Mandrák
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Sdružování podniků jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti

120.
Barbora Maněnová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Archaeology
Field of Study: Prehistoric Archaeology of Near East
Bachelor's thesis defense: Vyobrazenia býkov v Predkeramickom neolite v severnej Levante, juhovýchodnej Anatólii a severnej Mezopotámii

121.
Markéta Maňhalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Územní řízení a jeho právní účinky na dotčené pozemky

122.
Magdaléna Manková maiden name: Magdaléna Baráková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Klientelismus ve veřejné správě

123.
Helena Manová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Legislativní změna příspěvku na péči a její dopad na osoby s mentálním postižením

124.
Monika Manová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Fundamentální analýza vybraného sektoru

125.
Elvin Mansimov
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management (Eng.)
Master's thesis defence: Business Plan (case study)

126.
Monika Dostálová maiden name: Monika Maňurová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj komunikace v českém jazyce u dětí z cizojazyčného prostředí

127.
Marie Maráková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Rozdílný přístup k zrakově a sluchově postiženým pacientům

128.
Lucia Marcinková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Master's thesis defence: Informačný audit podniku Dataweps, s. r. o.

129.
Lenka Marciová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Master's thesis defence: Stanovení sekundárních metabolitů rostlin pomocí kapalinové chromatografie s různými detekcemi

130.
Daniel Mareček
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

131.
Lubomír Mareček
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture (4-years)
Field of Study: Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies
Dissertation defense: Divadelní herečka Vlasta Fialová (1928–1998) (Příběh totálního herectví)

132.
Barbora Marečková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Mimořádné opravné prostředky v trestním řízení

133.
Lucie Marečková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Inkluze ve vzdělávání - koncept a realizace v ČR

134.
Veronika Marečková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Analýza reálií v českých učebnicích ruského jazyka

135.
Jakub Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Ochrana osobních údajů v pojišťovnictví dle jednotného práva Evropské unie

136.
Jakub Marek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Iterativní vývoj mobilních aplikací pro iOS na základě sledování chování uživatelů

137.
Jiří Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Specifika vzniku a skončení služebního poměru

138.
Lukáš Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Neadekvátní reakce na investiční zprávy vybraných aktiv

139.
Václav Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History
Bachelor's thesis defense: Statečné Kníničky, zmizelý i pokračující život obce

140.
Bibiana Mareková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Psychologické aspekty páchateľov trestného činu vraždy

141.
Vojtěch Mareš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jako sociální událost

142.
Tomáš Mareška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Statistics and Data Analysis
Master's thesis defence: Analýza funkcionálních dat při různých typech pozorování

143.
Halyna Marešová maiden name: Halyna Kardašová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language
Bachelor's thesis defense: Sravnitelnaja charakteristika russkich i češskich keramičeskich izdelij na primere keramiki "Gžel" i "Cibulak"

144.
Jaroslava Marešová maiden name: Jaroslava Vilášková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Finanční gramotnost pro střední školy a exekuce

145.
Miroslava Skybová maiden name: Miroslava Marešová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Odpovědnost za porušení povinností nepeněžité povahy dle daňového řádu

146.
Nikola Marešová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Elektronické a optické pomůcky pro slabozraké

147.
Barbora Margoldová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Senioři očima adolescentů

148.
Kateřina Caithamlová maiden name: Kateřina Marhanová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Journalism
Bachelor's thesis defense: Osobnosti české kultury (soubor publicistických rozhovorů jako doplňkový žurnalistický materiál pořadů České televize)

149.
Anastasiia Marchenko
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Philological Area Studies
Bachelor's thesis defense: Klassičeskoje jevrazijstvo: sopostavlenije ideologičeskich vzgljadov i dejateľnosti Pražskogo i Parižskogo centrov

150.
Kristýna Mariáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Adults
Master's thesis defence: Sociální služby pro seniory se sluchovým postižením v Brně

151.
Tomáš Mariánek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Fremdsprachunterricht bei Schülern mit Sprechstörungen

152.
Diana Marko maiden name: Diana Musilová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

153.
Svetlana Markosová
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Master's thesis defence: Uživatelské rozhraní pro ovládání inteligentního skleníku

154.
Dária Marková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: International Relations
Bachelor's thesis defense: Prístup Číny k vývoju jadrového programu KĽDR

155.
Denisa Marková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Chemistry
Study Fields: Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Vypracování středoškolských učebních textů z organické chemie

156.
Dora Marková maiden name: Dora Spoustová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physics
Study Fields: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Upper Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Fyzikální rozbor vybraných sportovních výkonů

157.
Jitka Marková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Protestantský misionář William Lockhart a počátky západní medicíny v Číně

158.
Kateřina Marková maiden name: Kateřina Špačková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Harry Potter and the Cursed Child – Translation and Analysis of the Script

159.
Klára Marková maiden name: Klára Jaseňáková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Strukturní a funkční charakterizace vybraných variant halogenalkandehalogenas

160.
Lenka Marková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Anthropology
Field of Study: Anthropology
Bachelor's thesis defense: Prenatální faktory schizofrenie

161.
Michaela Marková maiden name: Michaela Brňáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Utváření vztahu dítěte k prostředí prostřednictvím tvorby

162.
Nathalie Marková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Political Science
Study Fields: International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: The process and selection of the new Conservative Party leader in the UK

163.
Romana Marková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Midwifery
Field of Study: Midwife
Bachelor's thesis defense: Dysmenorea

164.
Silvie Marková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Philological Area Studies
Bachelor's thesis defense: Středoevropské osobnosti z českého kulturního prostoru

165.
Vladimíra Marková maiden name: Vladimíra Goldmanová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education
Bachelor's thesis defense: Zkušenost jedince s výchovou nevlastním otcem a její možné dopady

166.
Michaela Kořistová maiden name: Michaela Markovová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Culture Management
Master's thesis defence: Finský výtvarný symbolismus

167.
Petr Markus
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Multimediální zpracování vybraných experimentů z anorganické chemie

168.
Ivana Maroszová maiden name: Ivana Pagurková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Rizika související s plodinami a možnosti jejich krytí

169.
Durdica Marošević
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defense: Molekulární epidemiologie křížové rezistence vůči makrolidům, linkosamidům a streptograminu B a mechanismy ovlivňující její vznik a šíření

170.
Ivan Marousek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Text and images as persuasive instruments in advertising: a qualitative discourse analysis of the VW Beetle advertising campaign between the late 1950’s and the present time

171.
Hana Májková maiden name: Hana Marousková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Ověření programu Pohyb a výživa v podmínkách alternativní a malotřídní školy

172.
Nela Maroušová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History
Bachelor's thesis defense: Porovnání činnosti ženských spolků Marty z Boskovic a Moravanky ze Židenic v průběhu let 1900-1951

173.
Petra Marshallová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

174.
Lucie Marszalková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Analýza systému vzdělávání a návrh jeho optimalizace ve společnosti XY

175.
Michal Maršálek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Master's thesis defence: Ekonomické principy fungování cyklistické stáje

176.
Monika Maršálková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Optometry
Master's thesis defence: Komparace hodnot objektivního a subjektivního astigmatismu

177.
Kristýna Maršovská
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Komunikační strategie tiskových mluvčích v krizových situacích

178.
Anetta Martináková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Znečištění vnějšího ovzduší - identifikace toxického potenciálu látek a směsí

179.
Lenka Hocková maiden name: Lenka Martináková
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Vliv tréninkových podmínek v přípravě předních evropských zápasnic v kvalifikaci na Olympijské hry 2016

180.
Pavla Martináková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Možné mediální vlivy na nezávislost soudního rozhodování

181.
Gabriela Martinásková maiden name: Gabriela Grosmanová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Mapping out Exam Strategies for Cambridge English: Advanced Preparation Courses

182.
Andrea Martincová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Návrh a ověření intervenčního pohybového a výživového programu pro muže středního věku v riziku metabolického syndromu

183.
Jana Martincová maiden name: Jana Jurčíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Education (4-years)
Field of Study: Education
Dissertation defense: Kritické myšlení studentů fakulty humanitních studií

184.
Natálie Martincová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující sarkopenii a atrofii svalstva

185.
Tereza Martinčíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Domácí násilí v přestupkovém řízení

186.
Jan Martinec
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philology
Field of Study: Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Estructura morfológica y morfosintáctica de los términos utilizados en la industria de la impresión

187.
Břetislav Martínek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Specifikace zvláštních druhů podílů ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným

188.
František Martínek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physics
Field of Study: Physics
Bachelor's thesis defense: Silové účinky zvuku

189.
Petr Martinek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Political Science
Field of Study: Political Science
Master's thesis defence: Moderní autoritativní režimy – paradigmatická proměna v oblasti výzkumu nedemokracií

190.
Vlastimil Martinek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Srovnání moderních javascriptových frameworků Vue.js a React.js

191.
Filip Martiník
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Sůl v technologii přípravy pokrmů

192.
Ivan Martinka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defense: Epidemiologie myastenie gravis ve Slovenské republice

193.
Andrea Martinková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Interakce signální dráhy Wnt a hypoxie v neurogenezi - in vitro studie

194.
Aneta Martinková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Fodmap diet

195.
Anna Martínková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Study Fields: Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Já, Ty, Ono

196.
Eva Martinková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Právní rámec sociální péče o zdravotně postižené osoby v kategorii příjemců příspěvku na péči

197.
Kateřina Martinková maiden name: Kateřina Horká
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Zahrada - nezbytná součást mateřské školy

198.
Kristýna Axmanová maiden name: Kristýna Martinková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language
Bachelor's thesis defense: Využití jazykové hry ve výuce ruského jazyka na 2. stupni základní školy

199.
Lenka Martínková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: International Relations
Master's thesis defence: Vztah Saudské Arábie a Spojených států amerických v době Obamovy administrativy

200.
Lucie Martinková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Informovaný souhlas pacienta v evropské integrační perspektivě

201.
Pavla Štusáková Martínková maiden name: Pavla Martínková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Obnovení restaurátorských a konzervátorských dílen v budovách předzámčí Státního zámku Lysice

202.
Veronika Martinková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Study Fields: Public Policy and Human Resources, Social Work
Bachelor's thesis defense: Hodnocení poradenství v rámci zprostředkování zaměstnání na Úřadech práce ČR mladými lidmi ve vybrané lokalitě

203.
Iveta Martinovská
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Legal Specializations
Field of Study: Senior Officer of Justice

204.
Carolina Martins Ventura
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MDDr.
Degree programme: Dentistry
Field of Study: Dentistry (eng.)

205.
Hedvika Martinů
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Perzekuce církví v letech 1948-89 ve vzpomínkách pamětníků z Československa a NDR.

206.
Laura Martišková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Integrovaná tematická výuka zaměřená na tematický okruh Člověk a jeho zdraví na 1. stupni ZŠ

207.
Lenka Martišková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Theory
Field of Study: Economics
Master's thesis defence: Struktura vládního zadlužení

208.
Adriana Martišová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Aplikácia odporúčaní pre výchovno-vzdelávací proces žiakov s poruchami učenia na základnej škole

209.
Andrea Martišová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv diabetického mikroprostředí na buňky kolorektálního karcinomu

210.
Martina Martišová maiden name: Martina Hrušková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Ecology
Dissertation defense: Ekologie a etologie solifug (Arachnida: Solifugae)

211.
Michaela Martišová
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Přehled animačních technik

212.
Matúš Marton
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: El tabú en Obra reunida de Mario Bellatin: ¿alegoría o burla?

213.
Monika Martonová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Master's thesis defence: K možnostem využití microlearningu v prostředí svobodných škol

214.
Radka Krajsová maiden name: Radka Martykánová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Physiotherapy
Master's thesis defence: Výsledky léčebné rehabilitace u pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu dle tělesné hmotnosti

215.
Lenka Maruniaková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Psychology (4-years)
Field of Study: Social Psychology
Dissertation defense: Professional Development of Beginning Psychotherapists Trained in Gestalt Therapy, CBT and Psychodynamic Therapy

216.
Daniel Marvan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Substanční dualismus - historická a současná perspektiva

217.
Žaneta Marvanová maiden name: Žaneta Lechovičová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: History of Arts
Master's thesis defence: Sakrální architektura luteránů na Těšínsku kolem roku 1800

218.
Ludmila Marxová maiden name: Ludmila Vérostová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Sekundární vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v domově pro osoby se zdravotním postižením

219.
Yuliia Marynychenko
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Eutanazie - vybrané otázky

220.
Omar Deya-Eldin Mamoun Marzouk
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine (eng.)

221.
Roman Mařák
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Master's thesis defence: Organizace zimní série amatérských tenisových turnajů

222.
Milan Mařík
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Sociology
Study Fields: Social Anthropology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Youtubering a kultura podnikání v neoliberálním kapitalismu

223.
Kristína Masárová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Proměny mýtických hrdinů a jejich podoby v Marvel Universu
Bachelor's thesis defense: Proměny mýtických hrdinů a jejich podoby v Marvel Universu

224.
Jozef Masaryk
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MDDr.
Degree programme: Dentistry
Field of Study: Dentistry

225.
Veronika Masaříková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Education
Field of Study: Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Časová perspektiva a její vztah k zvládání stresu

226.
Lada Masařová maiden name: Lada Konečná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education
Master's thesis defence: Osobnostní rozvoj seniorů v kontextu jejich sebevzdělávání

227.
Pavla Maslejová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: History of Arts
Master's thesis defence: Kult válečného hrdiny ve vizuální kultuře doby Josefa II.

228.
Tomáš Maslonka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Finance Mathematics
Master's thesis defence: Diskrétní variační počet
Master's thesis defence: Diskrétní variační počet

229.
Vojtěch Masopust
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Využití odborníků a znalců při kriminalistické činnosti

230.
Denisa Masopustová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Arts for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defense: Specifika výuky českého jazyka pro cizince u západních Slovanů

231.
Markéta Masopustová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
Master's thesis defence: Automatická analýza srozumitelnosti textu

232.
Filip Mašek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Sociology
Field of Study: Sociology
Bachelor's thesis defense: Souvislosti proměn bydlení v průběhu 19. a 20. století

233.
Lukáš Maška
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

234.
Darina Zouharová maiden name: Darina Mašková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biochemistry (4-years)
Field of Study: Biochemistry
Dissertation defense: Antiviral effect of synthetic derivatives of nucleotides and nucleosides against DNA and RNA viruses

235.
Květa Mašláňová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Chemistry
Study Fields: Chemistry with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Open-Sankoré - open source software pro interkativní tabule
Bachelor's thesis defense: Open-Sankoré - open source software pro interkativní tabule

236.
Lenka Mašlaňová maiden name: Lenka Klimešová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Motivace k výuce anglického jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole

237.
Jozef Mašlej
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

238.
Ludmila Došková maiden name: Ludmila Mašterová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physics
Study Fields: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics, Upper Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Zobecnění vět o střední hodnotě v matematické analýze

239.
Marie Mašterová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Study Fields: Mathematics with a view to Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Hanácká svatba v 19. století a dnes.

240.
Vendula Mašterová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Soubor map Mikroregionu Třebíčsko

241.
Alexandra Mateásková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Občanská neposlušnost

242.
Simon Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Geography and Cartography
Field of Study: Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defense: Možnosti integrace datových modelů BIM a GIS

243.
Eva Matejičková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Dissertation defense: Cílená podpora hybnosti horních končetin u žáků s Downovým syndromem v inkluzivním vzdělávání

244.
Jan Matějka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Translation and Interpreting
Field of Study: English-language Translation
Master's thesis defence: Upcoming Dual-language Broadcast Situation in the Czech Republic

245.
Michael Matějka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Geography and Cartography
Field of Study: Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Porovnání teplotních podmínek vybraných ledovců ostrova Jamese Rosse v letech 2009-2016

246.
Andrea Matějková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Philology
Field of Study: German Language and Literature
Master's thesis defence: Erzählstrategien bei Michael Ende, Cornelia Funke und Wolfgang Hohlbein. Zur deutschsprachigen Fantasy-Literatur für Kinder und Jugendliche

247.
Aneta Matějková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Optometry
Master's thesis defence: Komparace testování zrakových funkcí s využitím elektronických pomůcek a standardních metod

248.
Barbora Matejková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

249.
Hana Matějková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Objevování výzev v lokálním prostředí: design-based learning v estetické výchově

250.
Kateřina Matějková maiden name: Kateřina Dostálková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Specifika výživy u pacientů s cystickou fibrózou

251.
Kateřina Navrátilová maiden name: Kateřina Matějková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Spolupráce speciálně pedagogických center se základní školou speciální – rehabilitačními třídami

252.
Lenka Matějková maiden name: Lenka Krčková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití Snoezelen konceptu při edukaci žáků s těžkým mentálním postižením

253.
Michaela Matějková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Specialization in Pedagogy
Field of Study: Arts Education
Dissertation defense: Rozvoj sociálních kompetencí klientů rezidenčních zařízení skrze alternativní metody výtvarné činnosti

254.
Petra Matějková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Translation and Interpreting
Field of Study: German-language Translation
Master's thesis defence: Deutsch-tschechische Massenmedien im Vergleich. Am Beispiel von Plus Magazin und Theaterzeitung.

255.
Zuzana Matějková
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Information Technology Security
Master's thesis defence: Nástroj pro správu a vyhodnocení výkonnostních testů v rámci kontinuální dodávky bezpečnostního produktu

256.
Lenka Matějová maiden name: Lenka Furová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economic Policy and Administration (4-years)
Field of Study: Public Economics
Dissertation defense: Upscaling in order to capacitate local government in the Czech Republic?

257.
Kristián Matěka
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Examining Alcohol Effects in Virtual Reality

258.
Klára Pawliková maiden name: Klára Matěnová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: JUDr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law (combination/specialization: Constitutional Law and Theory of State)
Advanced Master's thesis defense: Lustrační opatření ve vybraných státech střední a východní Evropy s přihlédnutím k judikatuře ESLP

259.
Filip Materna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Exekuce prodejem nemovitých věcí

260.
Milan Matijka
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Potenciál využití dat z DATA.BRNO

261.
Juraj Matis
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Špecifiká humoru intelektovo nadaných detí: Eyetrackingová štúdia

262.
Martin Matouš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Computer Graphics
Master's thesis defence: Metody fyzikálně založeného vykreslování pracující v reálném čase
Master's thesis defence: Metody fyzikálně založeného vykreslování pracující v reálném čase

263.
Michal Matouš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Theoretical Legal Sciences (4-years)
Field of Study: Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Právní povaha a poslání souhlasů ve stavebním zákoně

264.
Adam Matoušek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Metadata paměti programu v nástroji DIVINE

265.
Jan Matoušek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Media and Communication Studies
Study Fields: Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Komunistický režim a automobilový průmysl v Československu: politologická analýza období 1967 až 1979

266.
Matěj Matoušek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Study Fields: Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Testování pohybových dovedností ve fotbale

267.
Petr Matoušek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Master's thesis defence: Očekávání a postoje učitelů k intervenčním programům střediska výchovné péče

268.
Radek Matoušek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Master's thesis defence: Analýza a testování vybraných open source nástrojů projektové řízení pro využití v životním cyklu projektu dle IPMA

269.
Jana Matoušková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

270.
Jana Matoušková maiden name: Jana Bartošová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Analyzing and suppplementing the primary course teacher’s book with flashcard activities

271.
Klára Matoušková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Listening Comprehension of British and American English by Chinese Speakers

272.
Magdaléna Matoušková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po amputaci na dolní končetině

273.
Kristýna Matuchová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defense: Centra vybraných ruských lidových řemesel z hlediska cestovního ruchu

274.
Maxim Matula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Využití metodiky 3A při analýze výuky dějepisu a zeměpisu

275.
Michal Matula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Využití programu ChemSketch na základní škole

276.
Roman Matulík
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Vizuální memy: evoluce obrazové komunikace na internetu

277.
Adriana Matulíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Mathematics
Study Fields: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Upper Secondary School Teacher Training in Descriptive Geometry, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Kvadriky v rovnoběžných promítáních

278.
Bibiana Matulová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Hodnocení vybraných projektů cestovního ruchu

279.
Hana Matulová maiden name: Hana Březinová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Postoje současné střední generace na moravském venkově k manželství

280.
Klára Matulová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Archaeology
Field of Study: Classical Archaeology
Master's thesis defence: Water management on Mt. Oxa (Crete)

281.
Matěj Matura
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Akutní vliv postaktivační potenciace dolních končetin na explozivní sílu

282.
Martin Matušek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Zdroje zátěže učitelů na standardních a alternativních školách

283.
Vladislav Matuška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Správní soudnictví a jeho komparace se zeměmi EU

284.
Kamila Sýkorová maiden name: Kamila Matušková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

285.
Miroslava Hlaváčová maiden name: Miroslava Matúšková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Medical Chemistry and Biochemistry (4-years)
Field of Study: Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Studium parametrů oxidačního stresu ve vybraných patologických stavech

286.
Iva Matuštíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Nářečí na Valašsku ve výuce češtiny na 1. stupni ZŠ

287.
Michal Matyáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Study Fields: Geography and Cartography with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Matematika v geografii a kartografii

288.
Gabriela Matyášová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History
Bachelor's thesis defense: Bratří Klimentové a Třebíč ve 20. století

289.
Monika Matyášová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Pre-school and After-school Education
Field of Study: Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Hudebně pohybové činnosti u dětí předškolního věku

290.
Lucie Matysová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Mezioborová prostupnost amatérské a profesionální kinematografie v Československu: produkční historie filmu Pavučina

291.
Monika Mauerová maiden name: Monika Trebichalská
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Bachelor's thesis defense: Účtování o zásobách ve vybrané společnosti

292.
Šarlota Maulerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Využití matic v různých oblastech matematiky

293.
Jiří Mauritz
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Artificial Intelligence and Natural Language Processing
Master's thesis defence: Automatic Classification of Legal Documents

294.
Iva Maxová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

295.
Hynek Mayer
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Role knihoven v době komunistické totality 1948-1989: případová studie knihovny Moravské galerie v Brně

296.
Jiří Mayer
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Kalkulace nákladů ve vybraném podniku

297.
Michal Mazák
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: European Studies
Master's thesis defence: Attitudes towards immigration and public support for the EU in the Czech Republic

298.
Monika Mazalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Využití regresních stromů při predikci nákladů na hospitalizační péči

299.
Milada Červenková maiden name: Milada Mazancová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History
Bachelor's thesis defense: Zahrady dětské a ústavy jim podobné: První instituce pro předškolní výchovu na Boskovicku

300.
Adéla Mazánková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Mathematics
Study Fields: Applied Mathematics for Multi-Branches Study, Economics
Master's thesis defence: Stock-flow konzistentní model otevřené ekonomiky

301.
Lenka Mazouchová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Správa podílu v podílovém spoluvlastnictví

302.
Michal Mazourek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Úložiště škodlivého software pro prostředí Kybernetického polygonu

303.
Laura Lucia Mazuchová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Základný inštrumentár čínskej hudby a jeho kultúrny význam

304.
Lucia Mazúchová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

305.
Andrej Mazúr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

306.
Jakub Mazúr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Diagnostika únavy mladých badmintonistů

307.
Eva Podzimková maiden name: Eva Mazurková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Projevy dyslexie u žáků na prvním stupni základní školy

308.
Žaneta Mazurová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: ZOO, produkt cestovního ruchu


I want to search the list of graduates and theses.