CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Elena Mráčková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Právní rámec dobrovolných nástrojů při ochraně životního prostředí

2.
Filip Mravec
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Informatics (4-years)
Field of Study: Informatics
Dissertation defense: Numerical Processing of Spectrometric Data

3.
Radoslav Mráz
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Informatics
Field of Study: Computer Graphics and Image Processing
Bachelor's thesis defense: Triangulace analyticky reprezentovaného molekulárního povrchu

4.
Miroslav Mrázek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Master's thesis defence: Komparace vědomostního a dovednostního testu studentů FSPS a ARLH s rozhodčími ČSLH

5.
Zdeněk Mrázek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Historical Sciences (4-years)
Field of Study: Czech History
Dissertation defense: Moravské církevní dějiny v díle Rudolfa Hurta a Rudolfa Zubera

6.
Klaudia Mráziková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Studium molekulových interakcí v nukleových kyselinách: (deoxy)ribosa-báze a fosfát-báze

7.
Monika Mráziková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Filmové eseje Jana Špáty a vývoj československého dokumentárneho filmu v rokoch 1964-1979

8.
Jana Mrázková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biochemistry (4-years)
Field of Study: Biochemistry
Dissertation defense: Mutageneze proteinů vázajících sacharidy - účinný nástroj pro přípravu vysokoafinitních lektinů

9.
Lenka Mrázková maiden name: Lenka Břečková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza využití pomůcek pedagogiky Marie Montessori ve vyučování žáků s lehkým mentálním postižením

10.
Petra Mrázková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Tvorba individuálního plánu péče pro seniory v pobytovém zařízení

11.
Anna Mrázová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: International Territorial Studies
Study Fields: European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Proměna internacionalismu coby hegemonního diskurzu české zahraniční politiky
Bachelor's thesis defense: Hledání českého internacionalismu ve vybraných esejích Václava Havla

12.
Kristýna Mrázová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Comparative study of teaching reading in English classes at two primary schools in Brno

13.
Markéta Mrázová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Education
Bachelor's thesis defense: Svět vlčat a světlušek, experimentální verze dětského handbooku

14.
Veronika Doležalová maiden name: Veronika Mrázová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Vnímání faktorů životní situace ovlivňujících sociální izolaci matek dvojčat

15.
Ondřej Mrkva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium interakcí mezi polyvalentním bakteriofágem a hostitelským kmenem Staphylococcus aureus

16.
Marek Mrkvička
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Film and Audio-Visual Culture Studies
Bachelor's thesis defense: Kancelář Blaník jako přelomový webseriál televize Stream

17.
Barbora Mrkvičková maiden name: Barbora Stehlíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: K problematice steampunkové módy v českém prostředí

18.
Vojtěch Mrkývka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
Master's thesis defence: Webové rozhraní pro automatický jazykový korektor češtiny

19.
Markéta Mrňová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education
Bachelor's thesis defense: Prevence kyberšikany na ZŠ. Ověřování realizovaného projektu Bacha v síti.


I want to search the list of graduates and theses.