CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Markéta Páclová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam histidinkinas v regulaci vývoje Arabidopsis thaliana

2.
Dagmar Klabačková maiden name: Dagmar Páčová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Tvorba vnitřních účetních směrnic v oblasti dlouhodobého majetku

3.
Kateřina Páchová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Teaching English to Dyslexic Students

4.
Karol Pál
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defense: Analýza genomických dat

5.
Jakub Jozef Pálenik
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Image Processing
Master's thesis defence: Hierarchická segmentace biomedicínských obrazů s využitím matematické morfologie

6.
Karin Páleníková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MDDr.
Degree programme: Dentistry
Field of Study: Dentistry

7.
Barbora Pálešová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

8.
Barbora Pálková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Bachelor's thesis defense: Vývoj a pilotní ověření metody k měření deduktivních schopností u dětí pomocí videohry

9.
Petr Pánek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Psychometrická studie Beckovy škály deprese

10.
Ján Pánik
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philology
Field of Study: Dutch Language and Literature
Master's thesis defence: Problematisering van equivalentie bij het vertalen van literaire teksten. De vertaling van Lola, Naar de toekomst en De Wezel en zijn prooi van Annelies Verbeke naar het Slovaaks

11.
Matúš Pánik
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Rozpoznávání obličejů s využitím technologií iFace SDK a IDKit Multimodal SDK

12.
Kristýna Pánková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Recidivující afty

13.
Zuzana Pápayová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: International Relations
Master's thesis defence: The subjective perception of reality of Menachem Begin and its impact on his decision-making

14.
Marie Musilová maiden name: Marie Páralová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Stilmittel in Juli Zeh: Nullzeit. Ein Vergleich des Originals mit der Übersetzung ins Tschechische (Pod vodou).

15.
Veronika Páralová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Kvalita života a její regionální disparity

16.
Ellen Pávková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Study Fields: Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Láska


I want to search the list of graduates and theses.