CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Zuzana Skačíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Geometrie spirály v přírodě a designu

2.
Jiří Skála
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Příprava a kompenzace kritických svalových skupin na úrovni výkonnostního fotbalu v kategorii U13 FC Hlinsko

3.
Eliška Skalická
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Struktura a implementace benefitů ve vybrané firmě

4.
Kateřina Skalická maiden name: Kateřina Gorunová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Bachelor's thesis defense: Vztah sociální kognice a inteligence u adolescentů

5.
Lenka Skalická
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Možnosti financování vybrané obce

6.
Pavla Skalická
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Study Fields: English Language and Literature, French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Archetypal Female Figures in The Lord of the Rings by J. R. R. Tolkien

7.
Marek Skalický
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Master's thesis defence: Vyhledávání častých vzorů v rozsáhlých kolekcích dat

8.
Kateřina Skalíková maiden name: Kateřina Chmelová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Culture Management
Master's thesis defence: Současné směry v neformálním vzdělávání v architektuře a památkové péči

9.
Marek Skalka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Biosensor pro stanovení sirných sloučenin ve víně

10.
Zdislava Skalková maiden name: Zdislava Kozáková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Koliky v kojeneckém věku

11.
Ondřej Skalník
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Analýza daňového zatížení zaměstnanců v České republice a Slovinsku

12.
Martina Skalová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Master's thesis defence: Analýza názorů a zkušeností trenérů atletiky na práci s talentovanými jedinci v současné praxi v atletice

13.
Lenka Skarupová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Funkce digitálních galerií s případovou studií uplatnění v České republice

14.
Tereza Skatuloková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

15.
Patrik Skipala
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Vzorce chování a dovednosti posilující resilienci organizace

16.
Pavla Skládalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Právní vědomí jako znalost práva a mínění o právu
Master's thesis defence: Právní vědomí jako znalost práva a mínění o právu

17.
Jana Skládaná maiden name: Jana Vladyková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Master's thesis defence: Efektivita lekcí informační bezpečnosti pro 4. ročník ZŠ - srovnávací analýza

18.
Zbyněk Sklenský
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Musicology
Bachelor's thesis defense: Porovnání písní roku Cen Anděl a Grammy z let 1991-1998

19.
Jana Sklepníková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Obraz perzistentní ADHD v dospělosti

20.
Michal Skočdopole
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Politické hodnoty v pedagogické praxi

21.
Hedvika Břínková maiden name: Hedvika Skočdopolová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Srovnání internetových encyklopedií dějin měst
Bachelor's thesis defense: Srovnání internetových encyklopedií dějin měst

22.
Adéla Skočíková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Analýza situace na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných papírů Bratislava

23.
Libor Skokan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Archival Studies
Bachelor's thesis defense: Notované fragmenty liturgického rukopisu z přelomu 13. a 14. století ve vazbách úředních knih Archivu města Brna

24.
Kristýna Skokanová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Komunikační schopnosti u dospělých osob s mozkovou obrnou

25.
Zuzana Skokanová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace multirezistetních kmenů vybraných bakterií izolovaných od pacientů s hematologickými malignitami

26.
Petr Skopal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physics
Field of Study: Physics
Bachelor's thesis defense: Simulace měření válcovou sondou v RF plazmatu

27.
Josef Skopalík
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defense: Izolace a kultivace somatických kmenových buněk kostní dřeně a jejich experimentální aplikace po ischemickém poškození tkání. Analýza distribuce buněk, identifikace jejich fenotypu, biofyzikálních charakteristik a příprava kinetického modelu
Dissertation defense: Izolace a kultivace somatických kmenových buněk kostní dřeně a jejich experimentální aplikace po ischemickém poškození tkání. Analýza distribuce buněk, identifikace jejich fenotypu, biofyzikálních charakteristik a příprava kinetického modelu

28.
Bára Skorkovská
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Captain Mission's Libertalia and Pirate Utopias

29.
Marko Skoršepa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Master's thesis defence: Gamaspektrometrické mapování jižní části třebíčského masivu

30.
Miroslava Skoršepová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Anthropology
Field of Study: Anthropology
Master's thesis defence: Analýza osteologického materiálu z lokality Klentnice, trať „Mezi vinohrady“

31.
Floriana Sojková Skorulská maiden name: Floriana Skorulská
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MDDr.
Degree programme: Dentistry
Field of Study: Dentistry (eng.)

32.
Vlastimil Skořepa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Podmínky vzniku a zániku odborové organizace

33.
Alena Skotáková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Transformace právní formy praktického lékaře z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným

34.
Karolina Skotáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Tvořivé proměny použitého textilu ve výtvarné výchově na prvním stupni ZŠ

35.
Vendula Skotáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Special Arts for Education
Master's thesis defence: Postavy a jejich příběhy

36.
Jiří Skotnica
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Paramedic
Bachelor's thesis defense: Psychická zátěž pracovníků dispečinku zdravotnické záchranné služby

37.
Barbora Skoumalová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Role of storytelling in TEYL

38.
Barbora Skoumalová maiden name: Barbora Krejsová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi rigiditou přesvědčení matek, vnímanou blízkostí vztahu matka – dítě, pocitem bezmoci a depresivním prožíváním matek dětí s vrozenou vývojovou vadou srdce

39.
Anna Skoupá
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Master's thesis defence: Fluktuace v call centru

40.
Libuše Skoupá maiden name: Libuše Jindrová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Bachelor's thesis defense: Možnosti pojištění rizikových sportovních aktivit

41.
Petr Skryja
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Kinanthropology (4-years)
Field of Study: Kinanthropology
Dissertation defense: Tradiční karate jako prostředek formování hodnot životního stylu

42.
Lenka Skřápková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie minerálů skupiny turmalínu v Li-pegmatitu Lhenice

43.
Veronika Smyslová maiden name: Veronika Skřečková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Odkazy experimentálního souboru Odin Teatret v mezinárodním divadelním souboru Farma v jeskyni

44.
Pavlína Petroušková maiden name: Pavlína Skřejpková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Strategie vedení žáka s Aspergerovým syndromem na základní škole

45.
Lucie Skříčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Vliv abúzu vybraných návykových látek na sérologické stanovení krevních skupin systému AB0 - přínos softwarového hodnocení

46.
Lubomír Skřivánek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Legal Specializations
Field of Study: International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Sociální deviace a protiprávní jednání

47.
Petr Skřivánek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Management in Sport
Master's thesis defence: Semilongitudinální studie sledování úrovně kondičních schopností mládežnických kategorií ve stolním tenise

48.
Karolína Skřivánková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Midwifery
Field of Study: Midwife
Bachelor's thesis defense: Hormonální antikoncepce a její vlivy na zdraví ženy

49.
Martina Skřivánková maiden name: Martina Spáčilová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Odvolání a vzdání se funkce vedoucího zaměstnance

50.
Renata Skulínková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Strategie rozvoje firmy

51.
Ivana Skupinová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Projevy onemocnění gastrointestinálního traktu v dutině ústní

52.
Miroslava Skybová maiden name: Miroslava Marešová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Odpovědnost za porušení povinností nepeněžité povahy dle daňového řádu

53.
Eva Skýpalová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Online galerie – nová platforma pro prezentaci a distribuci uměleckých děl
Bachelor's thesis defense: Online galerie – nová platforma pro prezentaci a distribuci uměleckých děl

54.
Tereza Skyvová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Mezinárodní zaměstnávání z daňového a účetního hlediska


I want to search the list of graduates and theses.