CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Marek Spáčil
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Bachelor's thesis defense: Investiční možnosti pro drobné investory

2.
Kamila Spáčilová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Identifikace a značkování duálových tvarů v českých korpusech

3.
Kristýna Spáčilová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Philology
Field of Study: Philological Area Studies
Master's thesis defence: Literární a estetické postoje ruských radikalů a raných liberálů v 50. letech 19. století

4.
Martina Skřivánková maiden name: Martina Spáčilová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Odvolání a vzdání se funkce vedoucího zaměstnance

5.
Eliška Spejchalová maiden name: Eliška Syslová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Geology
Field of Study: Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Revize ochranných pásem lázní Vráž

6.
Vojtěch Spěvák
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Komunikační rozhraní modemů GSM

7.
Zuzana Spilková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Political Science
Study Fields: Security & Strategic Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Prevence násilné kriminality v Praze 1

8.
Stanislava Spinková maiden name: Stanislava Kloferová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defense: K desubstantivním adjektivům v češtině

9.
Martin Spišiak
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Strojové generování twitterových příspěvků pomocí rekurentních neuronových sítí

10.
Veronika Spišková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Bachelor's thesis defense: Ako lezci prežívajú strach: Analýza strachu a stratégií jeho zvládania pri lezení a v živote pomocou IPA

11.
Tereza Spodniaková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: International Territorial Studies
Field of Study: European Studies
Bachelor's thesis defense: Reflexia Európskej globálnej stratégie

12.
Vojtěch Spousta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Ecological and Evolutionary Biology
Field of Study: Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Opaskovci a ostatní bezobratlí podzemních vod Moravského krasu: diverzita a variabilita

13.
Denisa Spoustová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Mathematics
Study Fields: Applied Mathematics for Multi-Branches Study, Economics
Master's thesis defence: Role meta-analýzy v ekonomickém výzkumu

14.
Dora Marková maiden name: Dora Spoustová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Physics
Study Fields: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Upper Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Fyzikální rozbor vybraných sportovních výkonů

15.
Martina Spoustová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Social Policy and Social Work
Field of Study: Social Work
Master's thesis defence: Postoj studentů sociální práce, sociálních pracovníků a vzdělavatelů v sociální práci ke strategiím zvládání osobních problémů a k roli supervize v tomto zvládání v České republice a Chorvatsku

16.
Nelly Springinsfeldová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Theoretical Legal Sciences (4-years)
Field of Study: Labour Law
Dissertation defense: Právní úprava odměňování pedagogických pracovníků

17.
Karolína Spustová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Utváření tkáňových struktur pomocí 3D tisku kmenových buněk


I want to search the list of graduates and theses.