CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Richard Tóth
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Master's thesis defence: Fundamentální analýza akciových společností ze sektoru solárního průmyslu

2.
Kristína Tóthová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Divadelná réžia I. Bergmana s analytickým zameraním na inscenáciu Strašidelnej sonáty A. Strindberga

3.
Veronika Tóthová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Bachelor's thesis defense: Stigmatizace duševních poruch v populaci studentů psychologie

4.
Zuzana Tóthová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Biochemistry
Field of Study: Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Analýza vybraných molekulárně genetických změn jako prognostických markerů akutní lymfoblastické leukemie dospělých


I want to search the list of graduates and theses.