CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Tereza Hlubinková maiden name: Tereza Tlamková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Master's thesis defence: Navržení optimálního algoritmu pro detekci mutací, inzercí a delecí z dat cíleného sekvenování nové generace u pacientů s AML

2.
Stanislav Tlapák
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Physics
Study Fields: Mathematics with a view to Education, Physics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Součiny vektorů a jejich užití
Bachelor's thesis defense: Součiny vektorů a jejich užití


I want to search the list of graduates and theses.