CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Lenka Tobiášová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

2.
Markéta Tobolová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Archival Studies
Bachelor's thesis defense: Inventář k osobnímu fondu Miroslava Ludvíková

3.
Jaroslav Točík
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Vývoj a validizace kombinovaného inhibičního a vigilančního testu kontinuálního výkonu.

4.
Natália Toderišková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Kúzelná tekvica alebo čeľaď tekvicovitých nielen v rozprávkach

5.
Helena Todorová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Humanities
Study Fields: Combined Art Studies, French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Genius loci v kontextu tvorby Ateliéru Tišnovka

6.
Leona Todtová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Special Education
Field of Study: Special Education
Bachelor's thesis defense: Vstup žáka s vývojovou dysfázií do základního vzdělávání

7.
Jan Tojnar
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Interface for Integration of Language Checking Tools to Text Editing Software

8.
Nikola Tom
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defense: Využití genomických přístupů v diagnostice nádorových onemocnění

9.
Ivana Tomanicová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Theory
Field of Study: Economics
Bachelor's thesis defense: Ukazatel krytí likvidity a bankovní bilance

10.
Zuzana Petrová maiden name: Zuzana Tománková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Blended learning in the development of academic writing in a one to one course

11.
Barbora Tomanová maiden name: Barbora Doležalová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in History, Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
Bachelor's thesis defense: Marie – matka Ježíšova ve výuce náboženské výchovy dětí staršího školního věku ve vybraných církevních školách

12.
Tereza Tomanová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economy and Management
Field of Study: Business Management
Bachelor's thesis defense: Finanční analýza vybraného podniku

13.
Vendula Tomanová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Kinezioterapie v rámci sportovní přípravy zaměřená na úpravu opory horních končetin v silniční cyklistice

14.
Martin Tomaschek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Evaluation of off-the-shelf OCR technologies
Bachelor's thesis defense: Evaluation of off-the-shelf OCR technologies

15.
Jan Tomášek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Applied Informatics
Field of Study: Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Design and implementation of Archival Storage component of OAIS Reference Model

16.
Alice Tomášková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Field of Study: Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: El léxico relacionado con la crisis migratoria en los textos periodísticos españoles de El País y El Mundo

17.
Ilona Tomášková maiden name: Ilona Dudychová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Pracovní listy zaměřené na estetické vzdělávání na středních odborných školách

18.
Markéta Tomášková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Philology
Study Fields: English Language and Literature, French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Searching for Home on This Earth: Linda Hogan and Annie Dillard

19.
Veronika Tomášková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Výsledky stereotaktické radioterapie mozkových lézí

20.
Pavla Tomaštíková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Intensive Care
Master's thesis defence: Znalosti a zvyklosti všeobecných sester o vybraných neuromonitorovacích postupech v intenzivní péči

21.
Eliška Petřeková maiden name: Eliška Tomcová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Výběr projektů pro financování z veřejných výdajových programů
Master's thesis defence: Výběr projektů pro financování z veřejných výdajových programů

22.
Eva Tomčová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Izolace a typizace gramnegativních bakterií rezistentních k antimikrobiálním látkám v odpadních vodách

23.
Adam Tomeček
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Information and Library Studies
Field of Study: Information and Library Studies
Master's thesis defence: Nástroj pro poloautomatickou analýzu textů

24.
Alena Tomečková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Political Science
Study Fields: International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Ruská informační válka: psychologické operace v rámci rusko-ukrajinského konfliktu

25.
Barbora Tomečková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Úloha genu pro TOMM40 v patogenezi mírné kognitivní poruchy

26.
Jitka Tomečková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

27.
Kateřina Tomečková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MDDr.
Degree programme: Dentistry
Field of Study: Dentistry

28.
Miloslava Tomečková maiden name: Miloslava Holoubková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Field of Study: Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Humoristische Elemente in der Kinderliteratur von Erich Kästner

29.
Martin Tomek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: JUDr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Metodologie interpretace právní úpravy oddlužení

30.
Martin Tomešek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Bankovní právo v rámci nefiskální části finančního práva

31.
Lucia Tomešková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Daňové systémy ve vybraných zemích Evropské unie (Holandsko a Velká Británie)
Master's thesis defence: Porovnanie konštrukčných prvkov dane z príjmu fyzických osôb medzi Českou republikou a vybranými zemami EÚ

32.
Lucie Tomešková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Environmental Humanities
Field of Study: Environmental Studies
Master's thesis defence: Celosvětové přístupy k omezení plýtvání potravinami

33.
Beata Tomiczková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Environmental Humanities
Field of Study: Environmental Studies
Master's thesis defence: Za lepší život a životní prostředí: udržitelná současnost a budoucnost města Třince
Master's thesis defence: Za lepší život a životní prostředí: udržitelná současnost a budoucnost města Třince

34.
Barbora Tomíčková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Finance and Accounting
Field of Study: Finance
Bachelor's thesis defense: Investiční strategie na kapitálových trzích

35.
Petr Tomis
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Physical Education and Sport
Field of Study: Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Příjem tekutin ve sportu - autonomní, nebo řízený příjem?

36.
Marie Kyšková maiden name: Marie Tomisová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Zvládání morálního distresu u školních psychologů

37.
Eva Tomíšková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine

38.
Anežka Tomková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Physiotherapy
Master's thesis defence: Testování vlivu léčebné rehabilitace na funkci horní končetiny u osob po traumatickém poškození krční míchy pomocí zařízení SunBall

39.
Klára Veselská maiden name: Klára Tomková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Theatre Science
Master's thesis defence: Historie ochotnického divadla ve Frýdku-Místku v letech 1945-1989

40.
Vlaďka Tomková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Sledování biologických změn u dívek v období dospívání

41.
Adam Tomoszek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Law and Legal Science
Field of Study: Law
Master's thesis defence: Mezinárodní dodávky investičních celků – vybrané otázky právní regulace

42.
Michaela Tomšicová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Ortoptics
Bachelor's thesis defense: Komplexní motorická úloha očnice

43.
Karolína Tomšů
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specializations in Health Science
Field of Study: Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Časový průběh péče o pacienta na pracovišti skiagrafie a ultrazvuku

44.
Tomáš Tomšů
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Philology
Field of Study: English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Watching TV: Improving Listening Skills Through Repeated and Sequential Watching

45.
Zdeněk Tomšů
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Jak s výukou dějepisu? O čem svědčí české a slovinské učebnice dějepisu devadesátých let dvacátého století

46.
Miroslava Tonarová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Aspekty feminismu ve vybraných dílech Sylvie Plathové

47.
Jan Toncar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Secondary Schools
Field of Study: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Hocken, springen, halten. Der Versuch einer Phänomenologie des Tormanns anhand verschiedener Aspekte.

48.
Petra Tončíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Proměnlivost postojů k sociálně patologickým jevům žáků 2. stupně základních škol
Bachelor's thesis defense: Postoje žáků 2. stupně základních škol k sociálně patologickým jevům

49.
Petra Topinková maiden name: Petra Bezděkovská
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Education
Bachelor's thesis defense: Inkluzivní vzdělávání: analýza učitelského tisku

50.
Vendula Topinková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Municipální bankrot: Východiska, zkušenosti a možnosti (mezinárodní srovnání)

51.
Veronika Toporová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Humanities
Study Fields: Economic Policy, Mediterranean Studies
Bachelor's thesis defense: Ghassán Kanafání a palestínska otázka v novele Návrat do Hajfy

52.
Violeta Torres Sánchez
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MUDr.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: General Medicine (eng.)

53.
Tereza Totková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Biology
Field of Study: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Význam nekódujících oblastí lidského genomu v patogenezi poruch autistického spektra

54.
Jana Jordánová maiden name: Jana Totzauerová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: General Theory and History of Arts and Culture
Field of Study: Culture Management
Master's thesis defence: Reforma památkové péče v 50. a 60. letech
Master's thesis defence: Reforma památkové péče v 50. a 60. letech

55.
Martin Toul
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Kinetický mechanismus koelenterazin-dependentní luciferasové reakce

56.
Hana Toulavá maiden name: Hana Chocholatá
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies under way
Degree programme: Psychology
Field of Study: Psychology
Master's thesis defence: Moderní přístupy v léčbě schizofrenie a jejich implikace v České Republice

57.
Daniel Tovarňák
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Informatics (4-years)
Field of Study: Computer Systems and Technologies
Dissertation defense: Normalization of Unstructured Log Data into Streams of Structured Event Objects


I want to search the list of graduates and theses.