CS

Graduates and Theses

Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Masaryk University

I want to search the list of graduates and theses.

Graduates and theses matching the specified criterion:

1.
Dominika Věrná
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Anthropology
Field of Study: Anthropology
Bachelor's thesis defense: Člověk a šibenice na Kroměřížsku

2.
Petra Palíšková maiden name: Petra Věstínská
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Environmental Humanities
Field of Study: Environmental Studies
Master's thesis defence: Příroda a environmentální otázky v současném českém komiksu

3.
Michaela Větrovská
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Public Policy
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Rozklad jako opravný prostředek proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy

4.
Jakub Věžník
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Fluorescenční optovláknové imunosensory


I want to search the list of graduates and theses.