logo Výzkumná skupina Jana Hejátka
Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
14712003 FGPR MCGPR Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniordoc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci