logo Výzkumná skupina Karla Říhy
Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
14712009 MGR MCGPR Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorMgr. Karel Říha, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci