logo Centrální laboratoř Proteomika
Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
14712021 Proteomics MCGPR Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí sdílené laboratořeprof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

Zaměstnanci