logo Buněčné zobrazování
Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
14712022 CELLIM MCGPR Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí sdílené laboratořeMgr. Milan Ešner, Ph.D.

Zaměstnanci