logo Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
Středoevropský technologický institut
147120 MCGPR CEITEC Masarykova univerzita MU

Vedoucí výzkumného centraprof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.