logo Výzkumná skupina Dalibora Blažka
Centrum molekulární medicíny
14713006 DPor2 CMM Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorMgr. Dalibor Blažek, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci