logo Centrum neurověd
Středoevropský technologický institut
147140 CN CEITEC Masarykova univerzita MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumného centraprof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.