logo Oddělení administrace projektů
Sekce administrativy
14719001 OAP Adm Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí odděleníMgr. Alice Valterová
Zástupkyně vedoucího odděleníMgr. Kateřina Hošková

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci