logo Ekonomické oddělení
Sekce administrativy
14719031 EO Adm Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí odděleníIng. Dagmar Huňková

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci