logo Personální oddělení
Sekce administrativy
14719032 PersO Adm Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí odděleníMgr. Andrea Dvořáková
Zástupkyně vedoucího odděleníMgr. Markéta Jamrichová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci