logo Sekce administrativy
Středoevropský technologický institut
147190 Adm CEITEC Masarykova univerzita MU

Publikační činnost

Vedoucí pracovištěMgr. Martina Pokorná, Ph.D., MBA

Zaměstnanci