logo Sekretariát rektora
Kancelář rektora
14991050 SekRekKves KancRek Rektorát MU

Publikační činnost

vedoucí sekretariátuMgr. Hana Chlubná

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce