logo Oddělení spisové služby
Právní odbor
14991310 Spis PrávO Rektorát MU

vedoucí spisové službyMgr. Marek Pichl

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci