logo Grantové oddělení
Odbor výzkumu
14991710 GrantO OdbV+V Rektorát MU

vedoucí pracovištěMgr. Ida Součková Olšová

Zaměstnanci