logo Oddělení celouniverzitních projektů
Odbor výzkumu
14991720 OddCP OdbV+V Rektorát MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěIng. Michaela Ambrožová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci