logo Oddělení vnějších vztahů a marketingu
Odbor komunikace a vnějších vztahů
14994320 OddVVM OKVV Rektorát MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí odděleníIng. Lucie Janečková

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci