logo Kancelář České konference rektorů
Rektorát
149982 ČKR RMU Masarykova univerzita MU

vedoucí kancelářeRNDr. Marie Fojtíková

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce