logo Sekretariát Akademického senátu MU
Rektorát
149988 SASMU RMU Masarykova univerzita MU

vedoucí pracovištěMgr. Iva Zlatušková

Externí spolupracovníci