logo Oddělení provozního účetnictví
Ekonomický odbor
14999440 EkonO Rektorát MU

vedoucí pracovištěMgr. Ing. Barbara Fajkusová

Zaměstnanci