logo Oddělení správy budov
Provozní odbor
14999580 ProvO Rektorát MU

vedoucí pracovištěIng. Vlastislav Okáník

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci