logo Filozofická fakulta Kabinet češtiny pro cizince
Ústav českého jazyka
1421101710 KČC ÚČJ  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí kabinetuPhDr. Eva Rusínová
zástupkyně vedoucíhoPhDr. Lea Vyskočilová

Zaměstnanci

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci