logo Filozofická fakulta Regesta Imperii, pobočka Brno - Listiny císaře Zikmunda
Ústav pomocných věd historických a archivnictví
1421103210 RegImp ÚPVHAK  MU

Publikační činnost

vedoucí centraMgr. Petr Elbel, Ph.D.